Hakemuksen seuraaminen ja muokkaaminen toimii taas