Ympäristöpolitiikka

Kestävän asumisen puolesta

Keskeinen arvomme on kestävä elämäntapa. Sitoudumme ympäristöstä huolehtimiseen kiinteistöjen käytössä, hoidossa ja hankinnassa. Toimintamme perustana ovat ekologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat. Kaikessa toiminnassa periaatteitamme ovat energian ja materiaalien käytön minimointi, jätteiden synnyn välttäminen ja niiden hyödyntämisen maksimointi, vedenkäytön minimointi ja mahdollisimman haitattomien jätevesien muodostuminen, ilmaan kohdistuvien päästöjen minimointi, luonnonarvojen sekä rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden kunnioittaminen sekä asumisviihtyvyydeltään, turvallisuudeltaan ja maisemaltaan hyvän kaupunkirakenteen tuottaminen.

Jatkuvat toimet ympäristön hyväksi

Kestävän elämäntavan toteuttamisessa ja ympäristöasioissa sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja neuvontaan sekä avoimeen tiedottamiseen, jota toteutetaan jatkuvasti päivitettävän ympäristöohjelman avulla.

Uusiutuvaa energiaa – ympäristömme vuoksi

Käytämämme sähkön alkuperä koostuu bioenergiasta, tuulivoimasta ja vesivoimasta. Euroopan unionin uusiutuvan energian direktiivin mukaisen alkuperätakuun perusteella tiedämme, että sähkömme alkuperä on täysmääräisesti uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua.