Kestävää asumistaSitoudumme ympäristöstä huolehtimiseen kiinteistöjen käytössä, hoidossa ja hankinnassa. TOASilla on myös WWF:n myöntämä Green Office -merkki.

Kestäviä periaatteita

Toimintamme perustana ovat ekologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat. Kaikessa toiminnassa periaatteitamme ovat energian ja materiaalien käytön minimointi, jätteiden synnyn välttäminen ja niiden hyödyntämisen maksimointi, vedenkäytön minimointi ja mahdollisimman haitattomien jätevesien muodostuminen, ilmaan kohdistuvien päästöjen minimointi, luonnonarvojen sekä rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden kunnioittaminen sekä asumisviihtyvyydeltään, turvallisuudeltaan ja maisemaltaan hyvän kaupunkirakenteen tuottaminen.

Jatkuvat toimet ympäristön hyväksi

Kestävän elämäntavan toteuttamisessa ja ympäristöasioissa sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja neuvontaan sekä avoimeen tiedottamiseen, jota toteutetaan jatkuvasti päivitettävän ympäristöohjelman avulla.

Uusiutuvaa energiaa – ympäristömme vuoksi

Käyttämämme sähkön alkuperä koostuu bioenergiasta, tuulivoimasta ja vesivoimasta. Euroopan unionin uusiutuvan energian direktiivin mukaisen alkuperätakuun perusteella tiedämme, että sähkömme alkuperä on täysmääräisesti uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua.

Olemme Green Office

Toimistomme on pitkään pyrkinyt ympäristöystävälliseen työskentelyyn. WWF:n myöntämä Green Office -merkki kertoo meidän noudattavan toimistoille suunniteltua ympäristöjärjestelmää, jonka avulla on helppoa pienentää työpaikan ekologista jalanjälkeä ja vähentää hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Käytössämme on sähköiset asukkaan ja hakijan palvelut, sähköisten myynti-/vuokralaskujen lähetys ja sähköiset ostolaskut. Lisäksi keskitymme jatkuvaan paperinkulutuksen pienentämiseen ja otamme ympäristönäkökohdat huomioon hankinnoissa.