Asuntojen käyttöaste jäi poikkeuksellisen matalaksi

TOASin asuntokohteiden käyttöaste oli vuonna 2021 edellisvuottakin matalampi, 92,5 prosenttia. Keskimäärin käyttöaste on ollut vuosittain 96–97 prosenttia. Pitkä pandemia-aika on vaikuttanut siihen, että kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita tuli vain murto-osa tavallisesta ja sen vuoksi soluasuntojen vuokraus ei toteutunut normaaliin tapaan.

Tyhjillään olevat asunnot laskivat TOASin asuntovuokratuottoja viime vuodesta 0,4 miljoonaa euroa.  Laskua tuli myös liiketilavuokriin, koska Hippostalon vuokraus loppui. Kokonaisuudessaan vuokratuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa vähäisempiä edelliseen vuoteen verrattuna. Myös muut poikkeukselliset myyntituotot pienenivät 2,3 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto laski yhteensä kahdeksan prosenttia ollen 41,0 miljoonaa euroa. Toisaalta syksyllä tilanne näytti jo valoisammalta ja kansainvälisiä opiskelijoita tuli Tampereelle jonkin verran. Soluasuntojen heikon kysynnän vuoksi niiden hallittua vähentämistä ja muuttamista peruskorjauksen yhteydessä yksiöiksi ja kaksioiksi lisättiin viime vuonna.

TOAS päätti olla korottamatta vuokria vuodelle 2021, ja vuokratasot olivatkin opiskelijoille erittäin kohtuulliset: vuokra pysyi peräti 25 prosenttia edullisempana kuin yksityisillä markkinoilla. TOASin asunnot on suunniteltu palvelemaan opiskelijoiden tarpeita ja yksi strateginen tavoite on, että asunnot ovat vähintään 20 prosenttia yksityisiä markkinoita edullisempia. Viime vuonna tämä tavoite saavutettiin erityisen hyvin, kun Tampereen yleinen vuokrataso on noussut merkittävästi.

Kiinteistöjen hoitokulut konsernissa kasvoivat viisi prosenttia edellisvuodesta, 22,7 miljoonaan euroon. Nousu oli budjetin mukaista. Kulunousuihin vaikuttivat eniten korjaustyöt sekä sähkön hinnannousu: sähkökulut nousivat loppuvuodesta 2021 huomattavasti markkinasähkön hinnannousun myötä.

Vuoden aikana tehtiin myös paljon isoja investointeja, kun uusia asuintaloja valmistui sekä Kauppiin että Pappilaan, ja myös Männikön perusparannushanke saatiin loppusuoralle. Investointien yhteismäärä oli 22,8 miljoonaa euroa.

Lainoja lyhennettiin 14,2 miljoonalla eurolla, jossa on nousua edelliseen vuoteen 1,6 miljoonaa euroa. Kirjanpidolliset poistot konsernissa olivat 12,7 miljoonaa euroa ja niihin tuli huomattava lasku edellisestä vuodesta, 2,9 miljoonaa euroa, koska puretun Hippostalon osalta loput poistot tehtiin jo tilikaudella 2020. Korkokulut olivat 3,5 miljoonaa euroa ja kasvua tuli edelliseen vuoteen verrattuna yhdeksän prosenttia. Nousu johtui uusista talokohteista sekä ennen kaikkea korkosuojausten lisäyksistä vanhoihin lainoihin.

Tilikauden ylijäämä konsernilla on 2,2 miljoonaa euroa, jossa on laskua 2,0 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen. Emoyhtiön TOASin tulos 3,5 miljoonaa euroa täyttää kuitenkin keskipitkän aikavälin tavoitteet.