Sähköiset palvelut paransivat saavutettavuutta

Vuonna 2021 erityisesti sähköiset palvelut olivat laajasti käytössä ja osoittivat toimivan erinomaisesti. Esimerkiksi avainten nouto onnistui viime vuonna aiempaa vaivattomammin, kun TOAS otti käyttöön kaksi ympärivuorokautista avainautomaattia. Ensimmäinen automaatti avattiin keväällä Kalevan Prismaan ja toinen loppuvuodesta TOASin toimistolle.

TOAS toteutti vuoden aikana myös erilaisia kampanjoita, joilla soluasuntojen käyttöastetta saataisiin korkeammaksi. Soluasuntoja jäi paljon tyhjilleen kansainvälisten opiskelijoiden puuttumisen vuoksi. Soluasuntoja oli esimerkiksi mahdollista vuokrata vain itselleen, ja syksyllä kokeiltiin muutamassa kohteessa myös solusiivousta. Kustansimme yhteisten tilojen siivouksen kerran kuukaudessa. Kokeilua jatketaan vuonna 2022.

Vuonna 2021 verkkopalvelut kehittyivät monipuolisemmiksi. Hankeviestinnälle saatiin nettisivuille oma osio sekä sähköiset esitteet. Myös uuden Hippos-hankkeen markkinointi näkyi vahvasti TOASin nettisivuilla. Syksyllä lanseerattiin täysin uudenlainen asumismuoto, yhteisöyksiö, ja etsittiin testiasukkaat kokeilemaan siellä asumista. Yhteisöyksiöt ovat pieniä asuntoja, jotka ovat osa neljän, kuuden tai yhdeksän asunnon ryhmää. Jokaisessa yksiössä on oma keittiö ja kylpyhuone, mutta asukkailla on mahdollisuus viettää aikaa myös asuntojen yhteisessä olohuoneessa. Hippokseen rakennetaan yhteensä 130 yhteisöyksiötä ja vuokrataso tulee olemaan tavallisia yksiöitä matalampi. Ajatus uudentyyppisestä asumismuodosta syntyi yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, jotka kaipasivat omaa rauhaa, mutta myös tärkeää yhteisöllisyyttä. TOASin hankkeet saivat mediassa paljon positiivista näkyvyyttä vuoden aikana.

Hippokseen rakennetaan yhteensä 130 yhteisöyksiötä ja vuokrataso tulee olemaan tavallisia yksiöitä matalampi. Ajatus uudentyyppisestä asumismuodosta syntyi yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, jotka kaipasivat omaa rauhaa, mutta myös tärkeää yhteisöllisyyttä.

 

TOAS osallistui viime vuonna EU:n Aluerahaston ja Pirkanmaan Liiton rahoittamaan Jakajat-hankkeeseen, jonka tavoitteena oli lisätä jakamistaloutta ja yhteisomistajuutta – ja sen myötä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja asumisviihtyvyyttä.  Hanke toteutettiin kolmena pilottikokeiluina: tavaroiden lainauspalvelu sähköisen palvelun kautta, sähköpyörien lainaus sekä yhteistoiminnan lisääminen arjen asumisessa asukastoiminnan avulla.  Kaikkiin pilotteihin saatiin asukkaita hienosti mukaan.

Säännöllinen asukastyytyväisyyden mittaaminen on osa arjen toimintaa ja viime vuonna tulokset pysyivät totuttuun tapaan erittäin hyvällä tasolla. Tyytyväisyysmittauksen mukaan opiskelijat ovat aiempien vuosien tapaan hyvin tyytyväisiä TOASin toimintaan ja asumiseen. Uusien asukkaiden keskimääräinen arvosana oli 8,19 (asteikolla 1–10) ja poismuuttaneiden 7,90.