Monta hyvää syytä asua TOASilla

Tampereella opiskelevista korkeakouluopiskelijoita 25 % asuu kohteissamme. Käyttöasteemme oli vuonna 2019 korkea, 97,2 %. Asuntohakemuksia saapui vuoden aikana yli 9000, erityisen suuren mielenkiinnon kohteena oli uudisrakennus Hennansampo.

Tiedämme, että opiskelijat arvostavat uutta ajattelua ja aktiivista otetta kehitystyöhön. Vuoden 2019 aikana pyrimme tavoitteellisella markkinoinnilla ja viestinnällä kertomaan ohjaavista periaatteistamme ja tavastamme toimia.

Tunnettuutemme kehittämishaluisena ja aktiivisena yhteistyökumppanina vahvistui. Saamamme medianäkyvyys lisäsi merkittävästi niin opiskelijoiden kuin muidenkin sidosryhmien kiinnostusta TOASia ja TOASin hankkeita kohtaan.

Tampereella asuvista korkeakouluopiskelijoista 25 % asuu kohteissamme.

Opiskelijoiden näköistä elämää

Kehitämme kohteitamme sellaisiksi, joissa opiskelijat voivat asua oman näköistä elämää. Tämä on tapamme varmistaa korkea käyttöaste myös jatkossa. Pienet, mutta viihtyisät ja tehokkaat yksiöt hyvällä sijainnilla jatkoivat suurta kysyntäänsä. Panostamme jatkossa vielä enemmän kohteiden yhteisiin tiloihin. Kerhohuoneista halutaan nykyisin enemmän yhteisiä olohuoneita, joissa asukkaat voivat piipahtaa itselleen sopivaan aikaan.

Yksiöiden rinnalle tarjoamme asumisvaihtoehdoksi soluasumista. Tämä on asumismuoto, jonka uskomme houkuttelevan asukkaita myös jatkossa. Opiskeluaika yhdessä ystävien kanssa asuen on TOASin kohteissa mahdollista. Tämä on yhteisöllisyyden muoto, johon panostamme jatkossa erityisesti – yksiöiden rinnalla. Tarkastelemme jatkuvasti asuntojakaumaa eli erikokoisten ja -tyyppisten asuntojen kysyntää ja tarjontaa. Tulevia tarpeita on myös mahdollista ennakoida kohteiden perusparannuksien yhteydessä. Yksinasuvien lisäksi TOASilla on myös perheasuntoja, joissa asuu pariskuntia ja lapsiperheitä, myöskään tätä kohderyhmää ei unohdeta tulevaisuuden rakennushankkeissa.