Tällaisia vastaajat ovat
Takaisin pääsivulle
162 eri Suomen kunnasta ja 3,7 % ulkomailta
Kotoisin
44 %
Nykyisiä soluasiakkaita
57 %
Entisiä soluasiakkaita
22 kuukautta
keskimääräinen solussa asuttu aika
14 %
muutti tutun kaverin kanssa
86 %
muutti tuntemattoman kanssa

Sukupuolijakauma

Jos taulukko ei näy kokonaan,
voit vierittää oikealle nähdäksesi lisää.
76 %
asunut yhdessä soluasunnossa
17 %
kahdessa
5 %
kolmessa
1 %
neljässä
1 %
viidessä tai useammassa

Opiskelupaikka soluasumisen aikana

Jos taulukko ei näy kokonaan,
voit vierittää oikealle nähdäksesi lisää.

Elämäntilanne

Sisaruksia lapsuudenkodissa
vapaaehtoinen kysymys

Asuminen ennen soluasuntoa

Tuloista jää käteen asumiskustannusten jälkeen noin

Jos taulukko ei näy kokonaan,
voit vierittää oikealle nähdäksesi lisää.
Takaisin pääsivulle