Suunnittele TOASille haalarimerkki!

27.4.2017

Osallistu kilpailuun – suunnittele TOASille haalarimerkki!

TOASin haalarimerkin suunnittelukilpailun säännöt

 Kilpailuaika

Kilpailuun voi lähettää kuvia 27.4.2017 – 7.5.2017.

Voittaja valitaan äänestyksellä TOASin Facebook-sivuilla toukokuun 2017 aikana.

 Kilpailun järjestäjä

Kilpailun ja siihen liittyvät palkinnot järjestää Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr (TOAS), johon viitataan jäljempänä nimellä ”Järjestäjä”.

Osallistumiskelpoisuus ja osallistuminen kilpailuun

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 15 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.

Osallistuminen tapahtuu internetissä Instagram-palvelussa lisäämällä itse suunniteltu ehdotus haalarimerkin kuvaksi ja liittämällä siihen tunnisteet #toas ja #toaskisa. Instagram-tilin tulee tällöin olla julkinen.

Kuvan voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen asuntotoimisto@toas.fi.

Kilpailuun voi osallistua usealla kuvalla.

Osallistujalla täytyy olla täydet oikeudet kuvaan, jonka hän kilpailuun lähettää. Järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailusta kuvat, joiden oikeudet eivät ole osallistujan hallinnassa, sekä kuvat jotka voidaan katsoa loukkaaviksi tai jotka eivät muutoin vastaa tämän kilpailun luonnetta.

Mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arvonnan todennäköisyyksien muuttamiseksi.

 Voittaja valitaan äänestämällä TOASin Facebook-sivuilla. TOAS valitsee äänestykseen sopiviksi katsomansa ehdotukset.

TOAS pidättää kaikki oikeudet kilpailun voittaneen kuvan käyttöön.

 Palkinnot

Äänestyksen voittaja palkitaan 100 euron lahjakortilla Giganttiin.

Voittajalle ilmoitetaan kommentoimalla hänen kuvaansa Instagramissa tai sähköpostitse osoitteeseen, josta kilpailuun osallistuva kuva on lähetetty.

Käyttämätöntä palkintoa ei korvata eikä sitä voi muuttaa rahaksi.

Voittajan nimi ja kilpailuun lähetetty kuva voidaan julkaista Järjestäjän internet-sivuilla, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja uutiskirjeessä.

Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjällä on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa näitä sääntöjä ilman eri ilmoitusta.

Instagramin vastuuvapaus

Kilpailu ei ole Instagramin tai Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Instagramiin tai Facebookiin. Kilpailun osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.