Sähköinen tietojenvälitys TOASin ja Kelan välillä

28.7.2017

Sähköinen tietojenvälitys TOASin ja Kelan välillä on otettu käyttöön. Kela saa nyt TOASilta vuokrasopimustiedot sähköisesti, joten asukkaan kannalta tukien hakeminen on entistä vaivattomampaa.

Asukkaidemme ei enää tarvitse toimittaa itse vuokrasopimustietoja (esim. kopiota vuokrasopimuksesta) Kelaan, vaan Kela noutaa nämä tiedot suoraan TOASin sähköisestä asukashallintajärjestelmästä. Asukkaan on kuitenkin edelleen itse haettava tarvitsemansa tuet Kelasta.

Välittyviä tietoja ovat vain asukkaan vuokrasopimusta koskevat tiedot (osoite, sopimuksen alkamis- ja päättymispäivä, vuokran määrä ja sopimusosapuolet). Mikäli Kela tarvitsee lisäselvityksiä, asukkaan tulee toimittaa ne Kelan pyynnön mukaisesti.