#Kuuluukstäätänne -kilpailussa voittajaksi selviytyi Trikootalo

30.11.2017

Pirkanmaan Jätehuollon ja Kiivisio Osuuskunnan toteuttama #KuuluuksTääTänne -jätteidenlajittelukilpailu käynnistyi lokakuussa 2016, tarkoituksenaan vähentää asunnoissa syntyvän sekajätteen määrää. Mukana kilpailussa oli n. 40 kiinteistöä eri puolilla Tamperetta viidestä eri organisaatiosta (TOAS, POAS, VTS, VVO ja y-säätiö). Kaiken kaikkiaan asukkaita oli mukana yli 5000.

Mukaan valikoituneissa kohteissa on syväkeräysastiat ja ne sijaitsevat reiteillä, joilla kerätty jäte on pystytty punnitsemaan. Kilpailun tarkoituksena oli kannustaa ihmisiä lajittelemaan jätteitään paremmin ja harkitsemaan kulutuskäyttäytymistään sekä lisätä lajittelutietoutta ja jakaa siihen liittyviä vinkkejä.

TOASin kohteistesta mukana olivat Espantorni, Ankkari, Iso-Heikkilä, Sepontalot, Kaisanpirtit, Pianpytinki, Mikontalo, Tuulanhovi, Saaranpytinki, Trikootalo, Jarinsampo, Ninansampo ja Rauhaniemi, ja kisa meni todella hienosti, sillä kärkisijoille pääsivät Trikootalo ja Mikontalo!

Koko kilpailun voittajat:

  1. TOAS Trikootalo: asukkaat vähensivät sekajätteensä määrää eniten verrattuna mitattuun lähtötasoon (-30 %).
  2. TOAS Mikontalo: vähiten sekajätettä/asukas (koko vuoden keskiarvo). Mikontalon asukkaat tuottivat vuoden aikana sekajätettä keskimäärin 6kg/asukas/kuukausi.

Keskimäärin kilpailussa mukana olleet asukkaamme yhdessä tuottivat sekajätettä vuoden aikana 11kg/asukas/kuukausi. Kaikki kilpailussa mukana olleet tuottivat vuoden aikana 12kg/asukas/kuukausi, eli TOASilaiset suoriutuivat lajittelusta hieman keskitasoa paremmin. Myös Espantorni ja Pianpytinki onnistuivat vähentämään sekajätteensä määrää huomattavasti ja kokonaisuudessaan TOASin kohteita oli vuoden aikana 13 kertaa Top 3:ssa (kuukauden suurimmat pudottajat).

Vaikka kilpailu on nyt päättynyt, toivomme kuitenkin, että kaikki asukkaamme pysähtyisivät pohtimaan kulutustottumuksiaan ja jatkaisivat jätteiden lajittelua yhtä ansiokkaasti kuin Trikootalon ja Mikontalon asukkaat.