Asuntojen kysyntä ja käyttöaste olivat ennätyksellisen korkeita

TOASin asuntojen kysyntä ja käyttöaste nousivat vuonna 2023 ennätyksellisen korkealle. Jo alkuvuodesta hakemuksia oli järjestelmässä yli 500 enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022. Kesään mennessä hakemuksia oli järjestelmässä noin 5500, mikä oli reilu tuhat enemmän kuin edellisvuonna. Asuntojen käyttöaste oli vuonna 2023 erittäin hyvä, 97,8 %, kun se edellisvuonna oli 96,9 %. 

Etenkin uusien opiskelijoiden osalta asuntojen kysyntä oli kovaa. Syksyn asuntotilanteessa näkyi sekin, että TOASille ei valmistunut vuoden aikana uusia kohteita ja osa olemassa olevista kohteista oli remontin takia pois käytöstä. Suureen asuntokysyntään vaikutti myös yhteiskunnan taloudellinen tilanne: opiskelijat kaipasivat mahdollisimman edullisia asuntoja, ja vuokrataso onkin noussut aiempaa tärkeämmäksi kriteeriksi asunnonvalinnassa. 

TOASin vuokria korotettiin vuoden aikana maltilliset 2,5 %, ja vuokratasot ovat edelleen huomattavasti edullisempia yksityisiin markkinoihin verrattuna. Vuonna 2023 hintaero vapaarahoitteisiin vuokriin oli 26 % TOASin eduksi. 

Kiinteistöjen tuotot konsernissa putosivat hieman edellisvuodesta. Tuotot vuonna 2023 olivat yhteensä 44,3 miljoonaa euroa, kun vuonna 2022 ne olivat 45,5 miljoonaa euroa. Tuottojen vähenemiseen vaikutti se, että vertailuvuoden tuotoissa näkyi Rauhaniemen tontin myynti 2,4 miljoonaa euroa. Vuokratuottojen osuus nousi 1,2 miljoonaa euroa. Hoitokulut pysyivät hyvin kurissa ja olivat 23,9 miljoonaa euroa. Ne alittivat viime vuoden 0,2 miljoonalla eurolla. Rahoituskulut olivat 17,5 miljoonaa euroa ja nousua tuli edelliseen vuoteen 1,6 miljoonaa euroa. Nousu tuli kohonneista markkinakoroista. TOASin korkosuojaukset kuitenkin auttoivat talouden hallinnassa. 

TOASin konsernin tilikauden ylijäämä oli suunnitellun mukainen 3,0 miljoonaa euroa. Ylijäämä oli edellisvuotta pienempi johtuen vertailuvuoden yhden tontin myynnistä. 

Erittäin voimakkaasta investointivuodesta johtuen konsernin taseen määrä kasvoi 11 % 352,7 miljoonaa euroon. Investointien määrä oli ennätykselliset 55,5 miljoonaa euroa. Siinä oli merkittävä kasvu, kun sitä vertaa kymmenen edellisen vuoden keskiarvoon 20,3 miljoonaa euroa. Myös lainamäärä kasvoi huomattavasti ja laski omavaraisuutta kahdella prosentilla 24 %:iin.