Palautekyselyt toivat arvokasta tietoa asumisesta

TOAS oli vuonna 2023 suosittu valinta opiskelijoille vallitsevassa haastavassa taloustilanteessa; kysyntä TOASin kohteisiin oli ennätyksellisen korkealla. Koronavuosien jälkeen opiskelijat ovat myös halunneet palata lähiopetuksen piiriin, ja Tampere tuntuu monille opiskelijoille houkuttelevalta paikalta. Kuitenkin myös etäopiskelu on tullut jäädäkseen. 

Palveluiden osalta TOAS on jatkanut säännöllisten palautekyselyjen käyttöä. Palautekyselyitä lähetettiin sisään- ja poismuuttaville asukkaille, minkä lisäksi palautetta kysytään myös kuukausittain jokaisesta talokohteesta satunnaisilta asukkailta. Asukkailta saatua palautetta käydään säännöllisesti läpi ja pyritään nopeasti puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin, joita voivat olla esimerkiksi viestintä hakijoille ja asukkaille, asumiseen liittyvät korjaukset ja parannukset talokohteissa sekä yhteistyökumppaneiden toiminnan kehittäminen.  

Vuoden aikana TOAS on erityisesti kehittänyt asiakaspalvelua viestintä- ja markkinointitoimenpiteillä. Kerromme avoimesti ja nopeasti esimerkiksi tietoa vapautuvista asunnoista tai myös tiukasta asuntotilanteesta. Asukasviestintää tehostettiin myös muun muassa remonttikohteiden osalta.  

TOAS kehitti vuoden aikana sähköisiä palveluja ja otti käyttöön esimerkiksi asuntotarjouksen sähköisen hyväksynnän, mikä sujuvoittaa asunnon saamista entisestään. Myös sähköisen allekirjoituksen toimintaa parannettiin. 

Vuoden aikana TOASin henkilöstö on tehnyt muuttovalmisteluja uuteen toimistoon; TOASin toimisto muuttaa uuteen Hippos-kortteliin Kalevaan vuoden 2024 aikana. Etätyö on vakiintunut henkilöstön käyttöön, ja töitä tehdään edelleen joustavasti hybridimallilla. Henkilöstö on mukana tulospalkkiojärjestelmässä, jonka tulos on vuoden 2023 osalta 86 % yhden kuukauden palkasta. Uutena työsuhde-etuna otettiin käyttöön työsuhdepolkupyörä.  

Vuoden aikana henkilöstö on ollut aktiivisesti kehittämässä TOASin toimintaa. Henkilöstö on nostanut runsaasti erilaisia ideoita ja kokeiluja keskusteluun, esimerkiksi toimintatapoihin tai säästötoimenpiteisiin ja vastuullisuusasioihin liittyen. TOASilla on matala kynnys kaikenlaiseen keskusteluun, joten paljon pieniäkin, arkea helpottavia teemoja on nostettu esille.