Historiallisia kohteita remontoitiin, uusien rakentaminen edistyi

Vuonna 2023 TOASille ei valmistunut uusia kohteita, mutta monet hankkeet etenivät. Hervannassa sijaitsevan Mikontalon osittainen peruskorjaus käynnistyi elokuun alussa ja se valmistuu kesällä 2024. Peruskorjauksessa muutetaan kolmen henkilön soluasunnot pieniksi yksiöiksi ja kaksioiksi.  

Myös TOASin ensimmäisen opiskelijatalon, Kalevassa sijaitsevan Vanhan Domuksen A-rapun peruskorjaus aloitettiin kesällä 2023. Peruskorjauksessa uusitaan talon kaikki sisäpinnat ja tekniikka. Historiallinen kohde jää entisille sijoilleen, mutta saa täysin uuden elämän nykyaikaisten asuntojen myötä. Muiden rappujen osalta kaavamuutostyö on vielä käynnissä. Muissa rapuissa tavoitteena on purkava uudisrakentaminen.  

Syksyllä saimme eteenpäin monia vuosia kaavakehityksessä olleita hankkeita, kuten Itsenäisyydenkadun, Tuomiokirkonkadun, Lukonmäen ja Messukylän kohteet. TOASin uudiskohteen Hippoksen rakentaminen pysyi myös aikataulussaan. Ensimmäiset talot nousivat vuoden aikana harjakorkeuteen ja työmaalla päästiin viettämään harjannostajaisia. Hippokselle valmistuu ensimmäisessä vaiheessa vajaa 300 asuntoa – ensimmäiset opiskelijat pääsevät muuttamaan uusiin taloihin jo syksyllä 2024. Pekolan kohteessa puolestaan tehtiin lähes koko vuoden parvekeremonttia, ja se valmistui aikataulun mukaisesti joulukuussa. 

Vuoden 2023 aikana jatkettiin myös kiinteistöjen siivous- ja asunnontarkastuspalveluiden kilpailutuksia pilotoinneista saatujen kokemusten pohjalta.  

TOAS on edistänyt vuonna 2023 energiansäästötoimenpiteitä energiajohtamisen mallin mukaisesti. Energiaa on saatu säästettyä suunniteltua paremmin, sillä toteutunut vertailukelpoinen energiansäästö on nyt -6 % lähtötasoon eli vuoteen 2020 verrattuna. 

TOAS on sitoutunut siihen, että kuluvan vuosikymmenen aikana ostetun energian ominaiskulutus laskee 10 prosenttia eli keskimäärin prosentin vuodessa. TOAS on hankkinut kaiken sähkön uusiutuvana energiana nyt jo 10 vuoden ajan ja lämmön neljän vuoden ajan. Nämä tukevat vahvasti myös Hiilineutraali Tampere 2030 -hankkeen tavoitteita. 

Merkittävimmät energiaa säästävät investoinnit olivat ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmän rakentaminen Rautapeltoon sekä kaupan kylmiöiden lauhdelämmön talteenottojärjestelmän rakentaminen Iidesrannassa sijaitsevalle Velinterassit-kohteeseen. Useissa kohteissa siirryttiin vuoden aikana loisteputki- ja pienmetallivalaisimista led-valaistukseen.  

TOASin kaikissa uudisrakennushankkeissa säilytettiin energialuokka A:n tavoitteet. Peruskorjauskohteissa otettiin käyttöön jo aiemmin uudishankkeissa käytössä ollut RTS-ympäristöluokitus. Hippoksen ensimmäisenä valmistuvat talot ovat puurunkoisia, ja niiden rinnalle nousee vähähiilisiä betonirunkoisia taloja – kuten myös Rauhaniemeen. 

Vuonna 2023 rakennettua, remontoitua ja suunniteltua

 

Rakennusvaiheessa

TOAS Hippos: Hippokselle tulee yhteensä 583 asuntoa ja 745 asuntopaikkaa. TOASin koko historian suurin hanke toteutetaan yhdessä allianssikumppaneiden kanssa. Työmaa käynnistyi kesäkuussa 2022, ja ensimmäisiin taloihin pääsee muuttamaan syksyllä 2024.  

TOAS Rauhaniemi 32: Kohteeseen valmistuu 67 asuntoa ja 88 asuntopaikkaa. RTS-luokitus: 4 tähteä.
Rauhaniemi on vähähiilisellä betonilla toteutettu betonielementtitalo paikallaan muuratulla julkisivulla. Kohde otetaan käyttöön kesällä 2024.

 

Suunnittelussa

TOAS Rauhaniemi 34: Kohteeseen on tulossa 84 asuntoa ja 108 asuntopaikkaa. RTS-luokitus: 4 tähteä, vähähiilisellä betonilla toteutettu betonielementtitalo paikallaan muuratulla julkisivulla. Kohde otetaan käyttöön syyskuussa 2025. 

TOAS Pinninkatu 47: Kaava vahvistui syksyllä 2022 ja suunnittelun viemistä kohti toteutusta alettiin edistää saman tien. Uudisrakennuksen työmaa on käynnistymässä maaliskuussa 2024. Kohteeseen tulee 101 asuntoa, 125 asuntopaikkaa. RTS-luokitus: 4 tähteä. Vähähiilisellä betonilla toteutettu pilarilaattarakenne kevyellä julkisivulla. Kohde otetaan käyttöön syyskuussa 2026.

 

Hankekehityksessä

Vanhan Domuksen uudistamisen kaavatyö etenee arkkitehtikilpailun voittajatyön pohjalta.   

A-rakennuksen osalta rakennustyö on peruskorjaavaa ja siitä on työmaavaihe käynnissä. Muut osiot tehdään täydennysrakentamisena. Tavoitteena on ratkaisu, jossa säilytetään kaupunkikulttuuriperimää ja vanhaa Kalevan idylliä.   

Lisäksi suunnitteilla on Itsenäisyydenkadulla ja Tuomiokirkonkadulla olevat kohteet sekä Lukonmäen ja Messukylän hankkeet muita tulevaisuuden kehityshankkeita unohtamatta.