Vuosi 2022 sisälsi isoja päätöksiä ja positiivisia yllätyksiä

Haastava ja monin tavoin ennakoimaton alkuvuosi kääntyi positiiviseen suuntaan kesän jälkeen, kun opiskelijat alkoivat palata TOASin kohteisiin ja asuntohakemuksia tuli historiallisen paljon. Vuoteen mahtui myös isoja päätöksiä, kun TOAS Hippoksen rakentaminen aloitettiin – ja samalla suunnattiin katseet kohti tulevaisuuden asumismuotoja.

Toimitusjohtajan katsaus: Otimme askeleita kohti valoisaa tulevaisuutta

”2022 oli tapahtumarikas ja työntäyteinen vuosi. Alkuvuodesta haasteet toimintaympäristössä lisääntyivät, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, mikä näkyi etenkin rakentamisen hinnoissa ja ennakoimattomuudessa. Vaikka kevät oli meille monella tavalla monimutkainen, teimme epävarmassa ajassa rohkean ja TOASin historian suurimman investointipäätöksen: pitkien pohdintojen jälkeen siirryimme TOAS Hippoksen toteutusvaiheeseen. Se riskinotto kannatti – ja rakentaminen käynnistyi hyvin.

Vuosi alkoi näyttää kesällä muutenkin valoisalta, ja syksyllä koimme jopa useita positiivisia yllätyksiä. Edellisen vuoden heikko käyttöaste kohteissamme kääntyi yllättävän nopeasti yhdeksi historian parhaimmista. Asuntohakemuksia saimme enemmän kuin koskaan 2000-luvulla! Sitä selittää osaltaan kansainvälisten opiskelijoiden paluu, mutta vaikean pandemia-ajan jälkeen opiskelijat yleisesti halusivat muuttaa opiskelupaikkakunnalle omaan kotiin. Heikentynyt taloustilanne heijastui asuntokohteiden valintaan: yksiöiden lisäksi soluasuntojen suosio kasvoi.”

Lue koko toimitusjohtajan katsaus

Avainluvut 2022

Tase

318.1 milj. €

Kiinteistöjen tuotot

45.5 milj. €

Omavaraisuusaste

26 %

Käyttöaste

96.9 %

Asuntopaikat

10166 kpl

Keskineliövuokra

12.5

Historiallinen rakennustyömaa käynnistyi Kalevassa

Vuonna 2022 valmistui yksi uusi kerrostalokohde, puurakenteinen TOAS Lumipuu Hervantajärvelle. Kohteeseen valmistui yhteensä 120 uutta asuntoa. Tampereen kaupunki myönsi Lumipuulle vuoden loppupuolella Hyvän rakentamisen palkinnon 2022. TOAS teki viime vuonna myös ison päätöksen käynnistää historiansa suurimman uudiskohteen, TOAS Hippoksen, rakentaminen. Vaikka rakentamisen hinta ja ennakoitavuus olivat alkuvuodesta erittäin epävarmoja, työmaa päätettiin käynnistää kesäkuussa, ja rakentaminen sujuikin suunnitellusti aikataulussa.  

 

Lue lisää

Asukkaita kohdattiin tempauksilla ja kyselyillä

Vuonna 2022 uudet ympärivuorokautiset avainautomaatit olivat käytössä ensimmäisen kokonaisen vuoden ajan. Ne helpottivat merkittävästi opiskelijoiden arkea, kun avainten nouto ja palautus onnistui myös toimiston aukioloaikojen ulkopuolella. TOAS onnistui vuoden aikana myös lisäämään vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa järjestämällä lukuisia tapaamisia joko talokohteissa tai muualla, esimerkiksi TOASin toimiston edustalla ja opiskelijatapahtumissa. Vuosi 2022 toi paljon uudenlaista sidosryhmäyhteistyötä, kuten elämyksiä asukkaille. 

 

Lue lisää

Talous palautui pandemia-ajasta – opiskelijat täyttivät jälleen asunnot

TOASin asuntokohteiden käyttöaste palautui vuonna 2022 normaalille tasolle vaikeiden koronavuosien jälkeen. Käyttöaste nousi 96,9 prosenttiin, kun se vuonna 2021 oli vain 92,5 prosenttia. Tämän myötä asuntovuokratuotot kasvoivat yli 3 miljoonaa euroa. Käyttöasteen kasvuun ja asuntovuokratuottoihin vaikuttivat etenkin se, että moni nuori pääsi pandemia-ajan jälkeen muuttamaan ensimmäiseen omaan kotiinsa, ja myös kansainväliset opiskelijat palasivat Tampereelle. Vuokria TOAS joutui korottamaan noin 1,5 prosenttia, mutta se oli silti selvästi markkinoiden edullisin vaihtoehto. 

Lue lisää