Talous palautui pandemia-ajasta – opiskelijat täyttivät jälleen asunnot

TOASin asuntokohteiden käyttöaste palautui vuonna 2022 normaalille tasolle vaikeiden koronavuosien jälkeen. Käyttöaste nousi 96,9 prosenttiin, kun se vuonna 2021 oli vain 92,5 prosenttia. Tämän myötä asuntovuokratuotot kasvoivat yli 3 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen tuotot olivat yhteensä 45,5 miljoonaa euroa, kun vuonna 2021 luku oli 40,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 tuottoihin sisältyy 2,4 miljoonaa euroa kiinteistöjen vuokraoikeuden myyntejä, kun vuonna 2021 näitä oli 1,3 miljoonaa euroa.

Käyttöasteen kasvuun ja asuntovuokratuottoihin vaikuttivat etenkin se, että moni nuori pääsi pandemia-ajan jälkeen muuttamaan ensimmäiseen omaan kotiinsa, ja myös kansainväliset opiskelijat palasivat Tampereelle. Asuntohakemuksia TOASille tuli syksyllä enemmän kuin koko 2000-luvulla. Soluasuntojen kysyntä yllättäen kasvoi, mikä johtui yleisestä heikosta taloustilanteesta. Vaikka yksiöt ovat edelleen suosittuja, asunnon hankinnassa arvostetaan nyt edullisuutta. Syksyllä kalustettuja soluasuntoja ei riittänyt kaikille halukkaille.

TOAS korotti vuokria noin 1,5 prosenttia vuonna 2022. Edelleen asuntojen hintataso on selvästi yksityisiä markkinoita edullisempaa, koska TOASin asunnot on suunniteltu palvelemaan opiskelijoiden tavoitteita pitämällä hinnat vähintään 20 prosenttia yksityisiä markkinoita edullisempana. Vuonna 2022 hintaero vapaarahoitteisiin vuokriin oli 27 prosenttia. Viime vuonna valmistuneessa uudessa kohteessa TOAS Lumipuussa aloitettiin vesilaskutus kulutuksen mukaan. Vesilaskutuksen laajentamista mietitään.

Kiinteistöjen hoitokulut kasvoivat viime vuonna 6 prosenttia ja olivat yhteensä 24,1 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2021 olivat 22,7 miljoonaa euroa. Budjetoidut hoitokulut ylittyivät 1,2 miljoonaa euroa lähinnä kohonneiden sähkökulujen myötä. Sähkön hinnasta oli noin 60 prosenttia suojattu, mutta kustannukset nousivat siitä huolimatta huomattavasti.

Rahoituskuluja vuonna 2022 oli yhteensä 19,2 miljoonaa euroa. Nousua tuli edellisestä vuodesta 3,2 miljoonaa euroa, mikä johtui Hippoksen hankintalainan kertalyhentämisestä. Lainoja lyhennettiin 15,6 miljoonaa euroa. Korkokulut olivat 3,6 miljoonaa euroa, ja vaikka korot yleisesti nousivat voimakkaasti, budjetti ylittyi näiden osalta vain 0,2 miljoonalla eurolla. Tätä selittää se, että iso osa TOASin lainoista on korkosuojattuja.

TOASin tilikauden ylijäämä oli 5,4 miljoona euroa, mikä on selvästi edellisvuotta enemmän. Vuonna 2021 ylijäämä oli 2,2 miljoonaa. Vuoden 2022 budjetti ylittyi kahdella miljoonalla eurolla, mikä johtui pääasiassa Rauhaniemen tontin myynnistä.

Konsernitaseen arvo oli 318,1 miljoonaa euroa ja taseen arvo pieneni 0,3 miljoonaa euroa. Uudisinvestointien määrä oli 17,7 miljoonaa euroa.