Asukkaita kohdattiin tempauksilla ja kyselyillä

Viestinnän kulmakivenä oli vuonna 2022 vahvasti kestävä asuminen. TOAS kertoi etenkin uutiskirjeissä opiskelijoille vinkkejä esimerkiksi jätteiden lajitteluun ja energiansäästöön sekä muistutti TOASin omasta Kestävän asumisen oppaasta. Viestintä oli vuoden aikana aiempaa laajempaa ja suunnitellumpaa. Tuttujenkin asioiden muistuttelu on ollut tärkeää haastavan talous- ja energiatilanteen sekä parantuneen käyttöasteen takia: TOASin asuntojen kysyntä oli syksyllä erinomainen, joten paljon uusia kotimaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita tuli myös viestinnän piiriin. Syksyllä etenkin kansainväliset opiskelijat näkyivät Tampereella. Opiskelijoita tuli koulutusviennin myötä, mutta runsaasti saapui myös muita lyhytaikaisen opiskelun ryhmiä. Syksyllä oli selvästi nähtävillä vahva lähiopetukseen palaaminen.

TOAS on onnistunut koronavuosina jopa lisäämään vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa – etäopiskelusta ja muista haasteista huolimatta. Myös vuonna 2022 järjestettiin lukuisia tapaamisia asukkaiden kanssa joko talokohteissa tai muualla, esimerkiksi TOASin toimiston edustalla ja opiskelijatapahtumissa. Etenkin talokohteissa vierailut ovat olleet pienimuotoisempia tapahtumia, mikä on lisännyt positiivista vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa. Vuosi 2022 toi paljon uudenlaista sidosryhmäyhteistyötä, kuten elämyksiä asukkaille.

TOAS on vuosia tehnyt säännöllisesti palautekyselyitä esimerkiksi uusille tai poismuuttaville asukkaille. Viime vuonna jatkuviin palautekyselyihin lisättiin uutena tyytyväisyyskysely TOASin kohteissa parhaillaan asuville. Aiemmin näiden opiskelijoiden mielipiteet ovat saattaneet jäädä pimentoon, koska kyselyt ovat keskittyneet joko ongelmakohtiin tai muutoksiin asumisessa.

TOASin henkilöstön osalta etätyö on vakiintunut käyttöön yhdeksi työskentelytavaksi. Viime vuonna aloitettiin TOASin toimiston suunnittelu ja rakentaminen uuteen TOAS Hippos -kortteliin Kalevaan. Toimisto muuttaa uusiin, isompiin tiloihin arviolta parin vuoden päästä. Viime vuonna uusittiin myös TOASin sisäinen Intranet. Koko henkilökunta on mukana vuosittaisessa tulospalkkiojärjestelmässä.