Historiallinen rakennustyömaa käynnistyi Kalevassa

Vuonna 2022 valmistui yksi uusi kerrostalokohde, puurakenteinen TOAS Lumipuu Hervantajärvelle. Kohteeseen valmistui yhteensä 120 uutta asuntoa. Tampereen kaupunki myönsi Lumipuulle vuoden loppupuolella Hyvän rakentamisen palkinnon 2022. Arviointiperusteissa kerrostalon katsottiin sopivan kokonaisuutena katukuvaan ja tuovan alueelle raikkautta selkeällä ja yksinkertaisella arkkitehtuurillaan.

TOAS teki viime vuonna ison päätöksen käynnistää historiansa suurimman uudiskohteen, TOAS Hippoksen, rakentamisen. Vaikka rakentamisen hinta ja ennakoitavuus olivat alkuvuodesta erittäin epävarmoja, työmaa päätettiin käynnistää kesäkuussa, ja rakentaminen sujuikin suunnitellusti aikataulussa. Ensimmäisten talojen peruskivi muurattiin syyskuussa juhlallisessa tilaisuudessa. Tulevaisuuden opiskelijakorttelin on tarkoitus valmistua suurelta osin vuoteen 2025 mennessä.

TOAS Männikön perusparannushanke valmistui kesällä 2022. Kohteeseen tehtiin tilamuutoksia ja vähennettiin soluasuntojen määrää, sekä parannettiin merkittävästi energiatehokkuutta. TOAS Männikkö sai myös maalämpö- ja ilmanvaihdontalteenottojärjestelmät. Vanhan Domuksen peruskorjauksen suunnittelu käynnistettiin sen vanhimmassa talossa (A-rappu); muiden rappujen osalta edistettiin kaavamuutosta ja uudisrakentamista.

Hervannassa sijaitsevan TOAS Mikontalon osittaisen peruskorjauksen suunnittelu valmistui. Hankkeen aloitus siirtyi vuoden 2023 puolelle, koska markkinahäiriötilanne aiheutti rakentamisen kustannusten nousua ja tarvikkeiden saatavuusongelmia. Muutoksia tapahtui myös TOAS Rauhaniemen kohteen uudistamisessa, kun vaikeassa markkinamyllerryksessä suunnitelma puukerrostalosta jouduttiin hylkäämään. Uusi kerrostalo rakennetaan vähähiilisestä betonista: kohteessa on edelleen energialuokka A ja sen rakentaminen tukee Tampereen kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

TOAS käynnisti viime vuonna myös kohteiden huollon kilpailutuksen uudistetuilla palvelukuvauksilla. Vuoden aikana palvelukuvauksia pilotoitiin muutamien asuinkohteiden osalta. Jokaisella kohteella on oma yksilöllinen huolto-ohjelma. Sopimuksissa on mukana myös mittarit kiinteistöhuollon laadun seurantaan, joka mahdollistaa tulevaisuudessa erilaisten palkkio- ja sanktiomallien käyttöönoton.

TOASin energiajohtamisen malli oli viime vuonna näkyvästi käytössä ja energiansäästötoimenpiteitä tehtiin tämän mallin mukaisesti. Energiansäästö oli 2,35 prosenttia vuoden 2020 lähtötasoon verrattuna. TOAS on sitoutunut siihen, että kuluvalla vuosikymmenellä ostetun energian ominaiskulutus laskee 10 prosenttia, mikä tarkoittaa keskimäärin yhtä prosenttia vuodessa. Vuoden 2022 energiasäästöillä voisi laskennallisesti lämmittää parikin kerrostalokohdetta.

Viime vuoden merkittävimmät energiasäästöinvestoinnit olivat ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmän rakentaminen TOAS Rautapeltoon sekä öljylämmityksestä luopuminen ja ilma-vesilämpöpumppuun siirtyminen TOAS Viklapolulla. Myös uudet talokohteet edistävät energiansäästötavoitetta, sillä uudiskohteet ovat vanhoja energiatehokkaampia. TOAS on muutenkin ollut energiansäästämisessä etujoukoissa: se on hankkinut vuodesta 2014 lähtien kaiken sähkön ja lämmön uusiutuvana energiana, mikä tukee vahvasti hiilineutraali Tampere 2030 -hankkeen tavoitteita. 

TOAS on viestinyt myös asukkaiden suuntaan aktiivisesti erilaisista energiansäästötoimenpiteistä muun muassa uutiskirjeiden avulla. Eurooppaan vaikuttaneeseen sähköenergiakriisiin TOAS varautui paitsi asukasviestinnällä, myös vähentämällä saunavuoroja ja tasaamalla kiinteistösähkön kulutushuippuja. Vuoden asukaskampanja keskittyi ylimääräisen jätteen vähentämiseen.

Vuonna 2022 rakennettua, remontoitua ja suunniteltua

Uudiskohteet

Valmiit

TOAS Lumipuu: 120 asuntoa, 152 asuntopaikkaa.  Puukerrostalon työmaa käynnistyi Makkarajärvenkadulla Hervannassa keväällä 2021 ja talo valmistui elokuussa 2022. Tampereen kaupunki myönsi Hyvän rakentamisen palkinnon 2022 TOAS Lumipuulle. Massiivipuurakentamisella pyritään hiilijalanjäljen elinkaarenaikaiseen minimoimiseen samaan tapaan kuten TOAS Kaupissa.

Rakennusvaiheessa

TOAS Hippos: 583 asuntoa, 745 asuntopaikkaa. TOASin koko historian suurin hanke toteutetaan yhdessä allianssikumppaneiden kanssa. Työmaa käynnistyi kesäkuussa 2022.

Suunnittelussa

TOAS Rauhaniemi: 67 asuntoa, 81 asuntopaikkaa. Vanhojen rakennusten tilalle tehdään uutta syksyllä 2019 vahvistetun kaavan mukaisesti. Kilpailutuksen perusteella NCC valittiin urakoitsijaksi. Kohteen runkorakenne on vähähiilistä betonia.

TOAS Pinninkatu 47: Kaava vahvistui syksyllä 2022 ja suunnittelua kohti toteutusta edistettiin välittömästi. Tavoitteena on käynnistää vanhan rakennuksen purku kesän 2023 jälkeen.

Hankekehityksessä

Vanhan Domuksen uudistamisen kaavatyö etenee arkkitehtikilpailun voittajatyön pohjalta. A-rakennuksen osalta rakennustyö on peruskorjaavaa ja sen suunnitteluvaihe valmistui. Muut osiot tehdään täydennysrakentamisena. Tavoitteena on ratkaisu, jossa säilytetään kaupunkikulttuuriperimää, vanhaa Kalevan idylliä.

Lisäksi useita hankkeita on kaavakehitysvaiheessa, jolla tavoitellaan uudisrakentamista ja täydennysrakentamista. Kaikki tämänhetkiset kehityshankkeet ovat olleet vireillä jo ennen vuotta 2022.