Haastava mutta uutta rakentava vuosiToimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2021 oli haastavampi kuin ennakkoon osasimme odottaa. Toimintamme jatkui muutoksienkin keskellä sinnikkäästi ja ratkaisukeskeisesti eteenpäin katsoen. Vuosi oli kaiken kaikkiaan myös rakentamisen vuosi: kaksi uutta kohdetta, TOAS Pappila sekä ensimmäinen puukerrostalo TOAS Kauppi, valmistuivat tuoden tarjontaamme 200 uutta asuntoa. Hakijoita uudiskohteisiin oli moninkertainen määrä asuntoihin verrattuna. Myös Männikön peruskorjaus saatiin loppusuoralle ja yksiöiksi sekä kaksioiksi muutetut soluasunnot osoittautuivat niin suosituiksi, että remontoidut talot täyttyivät nopeasti uusista asukkaista. Linjaus hallitusta ja suunnitelmallisesta soluasuntojen vähentämisestä on osoittautunut oikeaksi.

Suurin käynnissä oleva hankkeemme, Kalevaan nouseva TOAS Hippos, eteni suunniteltua aikataulua hitaammin. Rakentamisen odottamattomaan hinnannousuun ei ollut mahdollista varautua ennalta. Erilaisten tarkastelujen ja suunnitteluratkaisujen arviointien jälkeen hanke päätettiin pitää käynnissä. Rakennuslupa rakentamisen aloittamiseen on jo olemassa. Konkreettisesti hankkeen edistyminen näkyi, kun vanha valtion virastotalo purettiin viime kesänä. Myös kaavahankkeita oli runsaasti käynnissä. Kaavojen etenemisvauhdin olisi suonut olevan nopeampi, sillä niiden viivästyminen osaltaan aiheuttaa selkeää kustannustason nousupainetta tulevaisuuteen.

Saimme viime vuonna myös tunnustusta, kun Rakennustietosäätiö luovutti TOASille vuoden 2021 Rakennustietopalkinnon. Kiitokset kohdistuivat erityisesti pitkäjänteiseen työhön ja toiminnan suuntaamiseen kohti ekologista kestävyyttä ja yhteiskunnallista vastuullisuutta. Saimme arvostusta myös siitä, että olemme ottaneet opiskelijat monin tavoin mukaan asumisen kehittämiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja uusien TOAS-kohteiden suunnitteluun. Tunnustus motivoi jatkamaan samalla linjalla.

Töitä tehtiin edellisen vuoden tapaan paljon etänä. Työntekemisen hybridimallit saimme luotua yhdessä toimiviksi ja niitä on järkevää soveltaa jatkossakin toimintaan sopivaksi. Monet suunnitellut tapaamiset asukkaiden ja opiskelijoiden kanssa peruuntuivat jatkuneiden koronarajoitusten vuoksi. Yhteisöllisyyshankkeita ja yhteydenpitoa asukkaisiin jatkettiin kuitenkin hyvällä menestyksellä etätapaamisia hyödyntäen. Asukkaita opastettiin ja heille jaettiin vinkkejä energiansäästämisestä ja kulutustottumusten vaikutuksista. Energiankulutuksen vähentämisen tavoitteissa ei riitä pelkästään isot linjaukset vaan myös arjen pieniä tekoja tarvitaan. Otimme käyttöön useita asukkaiden arkea helpottavia palveluja, joista isoin uudistus oli ympäri vuorokauden toimivat Avainautomaatit. Automaattien avulla paransimme palvelujen saavutettavuutta ja palvelumallista tuli nopeasti hyvin suosittu.

Vuokratulojen osalta viime vuosi oli edeltäjiään heikompi, mikä johtui suurelta osin kansainvälisten opiskelijoiden puuttumisesta ja kaikkia opiskelijoita koskevasta etäopiskelun merkittävästä lisääntymisestä. Tilanne kääntyi parempaan syksyllä, kun kansainvälisiä opiskelijoita saapui jonkin verran Tampereelle. Se toi myös valonpilkahduksia vuoteen ja osoitti, että Tampere on poikkeusajoista ja rajoituksista huolimatta edelleen hyvin vetovoimainen opiskelijakaupunki. Valonpilkahduksia tekemisessämme sekä tavoitteissamme on tarkoitus säilyttää myös tulevaisuudessa. Vakaa toiminta yhdessä arkisen ketteryyden kanssa pitää meidät ajassa kiinni. Toimintaympäristön muutoksia on seurattava herkällä korvalla pitäen opiskelija-asumisen tarpeet keskiössä.

Kirsi Koski
toimitusjohtaja, TOAS