Uusia asuntoja valmistui – vuoden tärkeimpänä teemana kestävä asuminen

Viime vuonna valmistui yhteensä 243 uutta asuntoa. Uusia kohteita valmistui kaksi, toukokuussa ensimmäinen puurakenteinen kerrostalo TOAS Kauppi ja heinäkuussa TOAS Pappila. Hervantajärvellä aloitettiin TOAS Lumipuun rakentaminen ja se valmistuu kesällä 2022. Kohteeseen tulee 120 uutta asuntoa. Männikön perusparannushanke käynnistyi viime vuoden alussa ja se saatiin kahden rakennuksen osalta valmiiksi. Kohteen lämmityksessä siirryttiin kaukolämmöstä maalämpöön ja otettiin käyttöön aurinkosähköjärjestelmä.

Vuonna 2020 TOASille laaditun energianjohtamisen mallin painopisteenä oli viime vuonna kestävä asuminen ja asukasviestintä. Asukkaille laadittiin esimerkiksi kestävän asumisen opas sekä kestävän asumisen vinkkipaketti, josta nostetaan kuukausittain ajankohtaisia asioita. Energiajohtamisen mallia noudatetaan TOASilla kautta linjan uudisrakentamisesta ylläpitoon ja asukasviestintään ja se on linjassa Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa. Keskeisenä tavoitteena on hiilineutraalius ja ilmastonmuutokseen reagoiminen käytännön keinoin.

Viime vuonna käynnistettiin myös toimintamme hiilijalanjäljen laskenta sekä kehitettiin rakennushankkeiden päästöohjausta. Energian kokonaiskulutuksen vähentämiseen tähtäävistä toimista merkittävin oli TOAS Herrainpuiston poistoilmalämpöpumppuhanke. Vuonna 2021 yhteistyötä lisättiin Tampereen sähkölaitoksen kanssa, kun Älykäs kaukolämpö -palveluun liitettiin yhdeksän kohdetta lisää.

Kuudessa kohteessa on käynnissä kiinteistöhuollon pilotti, joka sisältää muun muassa sähköisen huoltokirjan, laadunvalvonnan ja palkitsemisjärjestelmän. Pilotilla on kerätty kokemuksia, joita hyödynnetään laajemmassa, vuonna 2022 käynnistyvässä kiinteistöhuoltopalveluiden kilpailutuksessa.

 

Kaukolämpöenergiankulutuksen muutos edellisvuoteen verrattuna on vertailukelpoisten kiinteistöjen osalta -4,1 prosenttia. Sähkökulutus kasvoi viime vuonna 2,2 prosenttia ja vedenkulutus 0,5 prosenttia. Ostetun kokonaisenergian muutos oli -2,4 prosenttia. Energiankulutukseen vaikuttivat toisaalta koronatilanteen vuoksi asuntojen lisääntynyt tyhjäkäyttö sekä se, että asukkaat viettivät poikkeusoloissa enemmän aikaa kotona.

Koronatilanne hankaloitti jonkin verran myös huolto- ja korjaustoimintaa kiinteistöissä. Rakennusmateriaalien hinnannousu oli viime vuonna poikkeuksellisen suurta, minkä lisäksi toimitusajat erilaisille tarvikkeille ja komponenteille pidentyivät merkittävästi. Muutamien TOASin kunnossapitohankkeiden aloitusta jouduttiin tämän vuoksi siirtämään seuraavalle vuodelle.

Vuonna 2021 rakennettua ja remontoitua sekä suunniteltua

Uudiskohteet

Valmiit

TOAS Kauppi: 84 asuntopaikkaa, 70 asuntoa. Tämä ensimmäinen CLT-moduuleista tehty puukerrostalo valmistui toukokuussa 2021.

TOAS Pappila: 147 asuntopaikkaa ja 103 asuntoa. Vanhat rakennukset purettiin ja tilalle rakennettiin kaksi uutta taloa, jotka valmistuivat heinäkuussa 2021

Rakennusvaiheessa

TOAS Lumipuu: 152 asuntopaikkaa, 120 asuntoa. Lumipuu on opiskelija-arkkitehtuurikilpailun tulos, joka toteutettiin yhdessä ympäristöministeriön, Tampereen yliopiston ja ARA:n kanssa. Voittajatyön tekijät olivat mukana myös suunnitteluvaiheessa. Puukerrostalon työmaa käynnistyi Makkarajärvenkadulla Hervannassa keväällä 2021 ja talo valmistuu kesällä 2022. Massiivipuurakentamisella pyritään hiilijalanjäljen elinkaarenaikaiseen minimoimiseen samaan tapaan kuten TOAS Kaupissa.

Suunnittelussa

TOAS Hippos: 745 asuntopaikkaa, 583 asuntoa.  TOASin koko historian suurin hanke toteutetaan yhdessä allianssikumppaneiden kanssa. Vanha virastotalo purettiin tontilta kesällä 2021 ja ensimmäisen vaiheen rakennuslupa saatiin syksyllä 2021. Rakentaminen alkaa vuonna 2022.

TOAS Rauhaniemi: 81 asuntopaikkaa, 67 asuntoa. Vanhojen rakennusten tilalle tehdään uutta syksyllä 2019 vahvistetun kaavan mukaisesti.

Hankekehityksessä

Vanhan Domuksen uudistamisen kaavatyö etenee arkkitehtikilpailun voittajatyön pohjalta.

A-rakennuksen osalta rakennustyö on peruskorjaavaa ja siitä on suunnitteluvaihe käynnissä.  Muut osiot tehdään täydennysrakentamisena. Tavoitteena on ratkaisu, jossa säilytetään kaupunkikulttuuriperimää, vanhaa Kalevan idylliä.

Lisäksi suunnitteilla on iso määrä muitakin tulevaisuuden kehityshankkeita eri puolilla Tamperetta.

Korjausrakennuskohteet

TOAS Männikkö: vanha kokonaisuus, 195 asuntopaikkaa ja 80 asuntoa. Peruskorjaustyöt aloitettiin vuoden 2021 tammikuussa. Peruskorjauksessa muutetaan useita soluasuntoja yksiöiksi tai kaksioiksi. Vuoden aikana valmistui 70 asuntoa. Kaikkiaan remontin valmistumisen jälkeen kohteessa on 160 asuntopaikkaa ja 120 asuntoa. Korjauksen yhteydessä kohteen lämmitysjärjestelmä muutettiin maalämmöksi ja katoille asennettiin aurinkokeräimet.