Energinen vuosi 2020 – vaikka korona haastoi

Vuoteen mahtui niin uudisrakentamista, remontteja kuin uusia palveluita opiskelijoille. TOASin ensimmäisen puukerrostalon rakentaminen aloitettiin Kaupissa ja TOASin koko historian suurimman hankkeen, Hippoksen, asemakaava vahvistettiin ja sen suunnittelu eteni hyvin. Vuonna 2020 tehtiin paljon muitakin isoja asunto- ja asukastoimia. Luotiin myös koko TOASin toimintaan vaikuttava, kunnianhimoisesti ja tavoitteellisesti tulevaisuuteen kurkottava energiajohtamisen malli. Viime vuoden globaali uutinen, korona, kosketti myös TOASin toimintaa, mutta sen haasteista selvittiin hyvin ja se sai myös syntymään nopeasti uutta esimerkiksi palvelusuunnittelussa.

Toimitusjohtajan katsaus: toimintakykymme punnittiin

”Vuonna 2020 teimme rohkeita suunnitelmia ja päätöksiä esimerkiksi uudisrakentamisen saralla ja ryhdyimme päämäärätietoisesti toteuttamaan aiemmin tehtyjä päätöksiä, joista erityisesti mainittakoon Hippoksen suunnittelun eteneminen ja ensimmäisen puukerrostalon rakentamisen aloittaminen Kaupissa.

Teimme tärkeää ja pitkäjänteistä työtä kestävän kehityksen eteen, kun loimme uuden energiajohtamisen mallin. Kun teemme linjauksia, ne eivät jää elämään vain strategiapapereihin, vaan ohjaavat toimintaamme konkreettisesti: energiajohtamisen malli otettiin käyttöön heti ja sitä noudatetaan säännöllisesti rakennushankkeissamme sekä muun muassa asukasviestinnässämme.

TOASilla on paljon asukkaita, ja meillä yleishyödyllisenä säätiönä on iso yhteiskunnallinen vastuu tekemisistämme, sillä pienetkin teot kertautuvat tuhansien asukkaiden keskuudessa suuriksi. Siksi on tärkeää olla ajan hermolla tai mielellään askel edellä. Tämä tarkoittaa paitsi suuria rakentamisen tekoja, myös pieniä tekoja arjessa kuten uudenaikaisen jätehuollon järjestämistä asukkaille. Meillä otettiin käyttöön muovinkeräys viime vuonna jo ennen kuin siitä tuli pakollista, heti kun Pirkanmaan Jätehuolto sen mahdollisti. Olennaista on myös ottaa kehitystyöhön mukaan opiskelijoita, asukkaitamme – esimerkkinä tästä asukkaiden kanssa yhdessä ideoitu tavaroiden kierrätyskampanja ja Jakajat-hankkeen myötä käynnistyvä lainatavara-pilotti.

Vuotta ei voi sivuuttaa mainitsematta koronaa. Se vaikutti meidänkin toimintaamme, mutta vuosi osoitti kuitenkin, että pystyimme palvelemaan asukkaitamme täysipainoisesti, vaikka fyysiset kontaktit menivät jäihin. Mitään ei tarvinnut jättää tekemättä, ei yksilötasolla eikä isoissa hankkeissamme, vaan kaikkeen tekemiseen löydettiin uudet ratkaisut. Tämän mahdollisti se, että sähköiset järjestelmämme olivat jo valmiiksi hyvällä tasolla ja taloutemme vakaalla pohjalla. Sekä tietysti ennen muuta työntekijöidemme osaavuus, kekseliäisyys ja joustavuus. Samoin yhteistyökumppanimme ja asukkaamme osoittivat joustavuutta, joten pystyimme nopeasti hyppäämään uusiin tekemisen tapoihin. Säilytimme toimintakykymme ja suoriuduimme asiakaspalautteenkin mukaan hyvin.”

Avainluvut 2020

Tase

313.4 milj. €

Kiinteistöjen tuotot

44.6 milj. €

Omavaraisuusaste

24 %

Käyttöaste

93.5 %

Asuntopaikat

9765 kpl

Keskineliövuokra

12.2

Nykyaikaisia, asukkaiden toivomia asuntoja ja palveluita

Vuonna 2020 pistettiin vireille useita mittavia uudiskohteita sekä peruskorjaus- ja remonttityömaita. Uuden suunnittelussa on kuunneltu opiskelijoiden toiveita, mikä näkyy muun muassa asuntotyypeissä: on enenevässä määrin yksiöitä sekä perheasuntoja ja Hippokseen toteutetaan myös ihan uudenlaista yhteisöasumista. Palvelupuolella isoin muutos oli lähes sataprosenttinen siirtyminen sähköiseen palveluun. Se on ollut useimpien asukkaiden toiveena ja viime vuonna sitä vauhditti isolla kädellä korona.

 

Lue lisää

Energia-asiat keskiössä rakentamisvaiheesta asumiseen

Energia- ja ilmastoasiat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia ja niistä täytyy keskustella ja niihin reagoida – kaikkialla. Asumisessa energiankäytön huomioiminen liittyy koko kiinteistön elinkaareen suunnittelu- ja rakentamisvaiheesta ylläpitoon, ja ympäristö on otettava huomioon myös arjen asumisessa.

 

Lue lisää

Talous mallillaan – 4,2 miljoonaa ylijäämää investointeihin

TOASilla oli viime vuonna vuokrattavana 6200 asuntoa ja niistä suurimmassa osassa jatkuvasti asukkaita. Uusia hakemuksia oli järjestelmässä vuoden mittaan keskimäärin 2000 kappaletta. Korona toi suurimman muutoksen vanhaan totuttuun. Sen myötä kansainväliset vaihto-opiskelijat lähtivät pois tavallista aikaisemmin keväällä eikä uusia saapunut Suomeen syksyllä. Myös osa suomalaisista opiskelijoista jäi pitkittyneen koronatilanteen vuoksi asumaan kotikaupunkiinsa muualle Suomeen eikä saapunut Tampereelle. Tämän seurauksena asuntojen käyttöaste laski aiemmasta 97 prosentista 93,5 prosenttiin. Lasku kohdistui soluasuntoihin.

 

Lue lisää