Nykyaikaisia, asukkaiden toivomia asuntoja ja palveluita

Vuonna 2020 pistettiin vireille useita mittavia uudiskohteita sekä peruskorjaus- ja remonttityömaita. Uuden suunnittelussa on kuunneltu opiskelijoiden toiveita, mikä näkyy muun muassa asuntotyypeissä: on enenevässä määrin yksiöitä sekä perheasuntoja ja Hippokseen toteutetaan myös ihan uudenlaista yhteisöasumista. Palvelupuolella isoin muutos oli lähes sataprosenttinen siirtyminen sähköiseen palveluun. Se on ollut useimpien asukkaiden toiveena ja viime vuonna sitä vauhditti isolla kädellä korona.

Koronan vuosi 2020 kiihdytti pääpainon siirtämistä sähköisiin palveluihin ja suorastaan pakotti löytämään nopeasti uusia ratkaisuja. Näin koronasta oli hyötyäkin ideoimisen ja kehityksen vauhdittajana. Uusia palvelumuotoja kehitettiin myös yhteistyössä asukkaiden kanssa Neuviksessa ja Toiminta Tuohessa.

TOAS useine asukkaineen oli mukana myös laajemmassa yhteiskunnallisen kehityksen toiminnassa: teimme yhteistyötä EU:n rahoittamassa Jakajat- jakamistalouden hankkeessa, jossa oli useita yhteistyökumppaneita kuten Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit. Siitä syntynyt tavaroiden lainaamisen palvelukonsepti, Share and Save -pilotti otettiin koekäyttöön tämän vuoden alussa.

 

”TOASin koko historian suurin hanke, Hippos, suunnitellaan toteutettavaksi massiivipuurakenteisena allianssikumppaneiden kanssa. Kehitimme Hippokseen myös uuden asumismuodon, yhteisöyksiön.”

Hankehitysjohtaja Juhani Puhakka

 

 

Opiskelijat toivovat entistä monipuolisempia asumismuotoja

Soluasumisen houkuttelevuudessa on jo pitkään ollut haasteita ja siihen on vuosien saatossa reagoitu muun muassa asuntokantamuutoksilla. Säätiön asunnoissa asuu kuitenkin yhä toistatuhatta soluasukasta ja halusimme ottaa tarkemmin selvää heidän näkemyksistään. Laaja soluasuntokysely antoi soluasukkaista uudenlaista tietoa ja lisäksi saimme markkinointiin uutta näkökulmaa. Kysely osoitti, että kaikille soluasuminen ei sovi, mutta sille on yhä selkeästi kysyntää. Soluasumisen tärkeimmiksi houkuttelevuustekijöiksi osoittautuivat edullisuus ja yhteisöllisyys.

TOAS vastaa opiskelijoiden uuden aikakauden toiveisiin yhä monipuolisemmalla asuntotarjonnalla. Myös yksittäisen opiskelijan asumistarpeet voivat vaihdella opiskeluvuosien mittaan. Uusiin kohteisiin rakennetaankin yhä enemmän yksiöitä, kaksioita sekä perheasuntoja. Hippokselle on kehitetty lisäksi yhteisöyksiöitä. Tässä uudenlaisessa asumismuodossa joka asukkaalla on oma yksiö kylpyhuoneineen ja keittiöineen, ja tilassa on lisäksi yhteishuone sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Vuonna 2020 rakennettua ja remontoitua sekä suunniteltua

Uudiskohteet

Valmiit

TOAS Hennansampo, 148 asuntopaikkaa, 112 asuntoa, valmistui Kalevassa. Asukkaat muuttivat helmikuussa.

Rakennusvaiheessa

TOAS Kauppi, 84 asuntopaikkaa, 77 asuntoa. Tätä ensimmäistä puukohdettamme alettiin rakentaa vuoden 2020 heinäkuussa ja se otetaan käyttöön suunnitelmien mukaan toukokuussa 2021. Massiivipuurakentamisella pyritään hiilijalanjäljen elinkaarenaikaiseen minimoimiseen.

TOAS Pappila, Vanhat rakennukset purettiin ja tilalle alettiin rakentaa kahta uutta taloa, joihin valmistuu tänä kesänä 175 asuntopaikkaa ja 124 asuntoa.

Suunnittelussa

TOAS Hippos, 745 asuntopaikkaa, 580 asuntoa. TOASin koko historian suurin hanke toteutetaan yhdessä allianssikumppaneiden kanssa. 2020 saatiin asemakaava lainvoimaiseksi sekä purkulupa vanhalle Hippos-rakennukselle. Asuinkerrokset päätettiin toteuttaa puurakenteisena.

TOAS Lumipuu, 152 asuntopaikkaa, 120 asuntoa. Lumipuu on opiskelija-arkkitehtuurikilpailun tulos, joka toteutettiin yhdessä ympäristöministeriön, Tampereen yliopiston ja ARA:n kanssa. Kilpailu ratkesi vuoden 2020 maaliskuussa. Suunnittelua ja lupa-asioita vietiin vuoden mittaan eteenpäin, niin että työmaa Hervantajärvellä alkaa keväällä 2021.

Hankekehityksessä

Vanhan Domuksen uudistamisen arkkitehtuurikilpailu ratkesi vuoden 2020 syyskuussa. Kilpailussa paneuduttiin kaupunkikuvallisten arvojen ja käytännöllisyyden lisäksi energiatehokkuuteen ja hiilijalanjäljen minimoimiseen. Rakennustyö on osittain peruskorjaavaa ja uudemmat osiot tehdään täydennysrakentamisena. Tavoitteena on ratkaisu, jossa säilytetään kaupunkikulttuuriperimää, vanhaa Kalevan idylliä.

Lisäksi suunnitteilla on iso määrä muitakin tulevaisuuden kehityshankkeita eri puolilla Tamperetta.

Korjausrakennuskohteet

TOAS Janka, 93 asuntopaikkaa, 49 asuntoa, peruskorjaus valmistui kesäkuussa.

Valmisteltiin TOAS Männikön, 195 asuntopaikkaa, 80 asuntoa, peruskorjaus, jonka rakennustyöt aloitettiin vuoden 2021 tammikuussa. Peruskorjauksessa muutetaan useita soluasuntoja yksiöiksi. Valmistumisen jälkeen kohteessa on 160 asuntopaikkaa ja 120 asuntoa. Korjauksen yhteydessä kohteen lämmitysjärjestelmä muutetaan maalämmöksi ja katoille asennetaan aurinkokeräimet.

 

”Soluasuminen elää kovaa murrosvaihetta. Niinpä TOAS toteutti vuonna 2020 kyselyn soluasuasumisesta. Kysely osoitti, että kaikille soluasuminen ei sovi, mutta sille on yhä selkeästi kysyntää. Yleisimmät syyt soluun muuttamiselle ovat rahallinen säästö ja yhteisöllisyys.”

Palvelujohtaja Pia Ylimäki