Energia-asiat keskiössä rakentamisvaiheesta asumiseen

Energia- ja ilmastoasiat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia ja niistä täytyy keskustella ja niihin reagoida – kaikkialla. Asumisessa energiankäytön huomioiminen liittyy koko kiinteistön elinkaareen suunnittelu- ja rakentamisvaiheesta ylläpitoon, ja ympäristö on otettava huomioon myös arjen asumisessa.

TOASilla on tehty jo pitkään töitä kestävän kehityksen ja energiansäästön puolesta, mutta strategian tasolla tavoitteita ei ollut selkeästi määritelty, kunnes vuonna 2020 luotiin monipuolinen energiajohtamisen malli. Mallia noudatetaan kautta linjan, uudisrakentamisessa ja perusparannushankkeissa, ylläpidossa ja asukasviestinnässä sekä asukkaiden aktivoimisessa. Energiajohtamisen malli on linjassa Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa, jossa yksi keskeinen tekijä on hiilineutraalius ja ilmastonmuutokseen reagoiminen tehokkain käytännön keinoin.

TOASin energiajohtamisen mallissa linjataan kestävän kehityksen tavoitteet ja määritellään konkreettiset toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Mallia työstettiin yhdessä energia-asiantuntijan sekä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa alkuvuodesta syksyyn. Työn aikana tavoite konkretisoitui: Me TOASilla sitoudumme siihen, että seuraavan kymmenen vuoden aikana kokonaisenergiankulutuksemme laskee kymmenen prosenttia. Energiajohtamisen malli antaa käytännön työkalut tavoitteen saavuttamiseen.

Mallissa otetaan huomioon kiinteistöjen koko elinkaari. Uudishankkeet toteutetaan siten, että rakennukset täyttävät energialuokan A-vaatimukset. Perusparannushankkeissa puolestaan tutkitaan ja optimoidaan erilaiset energiansäästöratkaisut. Esimerkiksi tammikuussa 2021 käynnistyneessä Männikön perusparannushankkeessa tämä tarkoitti siirtymistä maalämpöön ja ilmalämpöpumppujen ja aurinkoenergian käyttöönottoa. Kiinteistöjen ylläpidossa energiajohtamisen malli ohjaa toimintaa niin, että kohteittain on määritelty energiansäästöön tähtääviä toimenpiteitä, joita toteutetaan suunnitelmallisesti sisäolosuhteet ja asumismukavuus huomioiden.

 

”TOASilla sitoudumme siihen, että seuraavan kymmenen vuoden aikana kokonaisenergiankulutuksemme laskee kymmenen prosenttia. Energiajohtamisen malli antaa käytännön työkalut tavoitteen saavuttamiseen.”

Kiinteistöjohtaja Jari Ahonen