Vuonna 2019 keskityimme tulevaisuuden opiskeluun ja kestävään rakentamiseenJuhlistimme 60-vuotista taivaltamme yhdessä asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Juhlavuosi vauhditti meitä myös tekemään isoja, kestävään kehitykseen ja rakentamiseen liittyviä linjauksia pitkälle tulevaisuuteen. Perustyömme kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen tarjoajana jatkui. Keskimääräinen asukas viettää meillä puolitoista vuotta - haluamme, että se on opiskelijaelämän parasta aikaa!

Toimitusjohtajan katsaus – miten onnistuimme vuonna 2019?

Vaikka juhlistimme kuusikymppisiä ja muistelimme hieman menneitä, halusimme keskittyä erityisesti tulevaan ja siihen, kuinka onnistumme tulevina vuosikymmeninä. Tahto kestävään kasvuun siivitti meidät viime vuonna tarkentamaan suuntaamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Tämän tavoitteen aiomme sovittaa opiskelija-asumisen kohtuulliseen hintaan. Se tulee vaatimaan meiltä innostusta ja tekemisen paloa ihan jokainen päivä. Uuden rakentamisessa ei ole yhtä oikeaa tietä eikä valmiita ratkaisuja.

Olemme raivanneet omaa polkuamme ja ottaneet valikoimaan puurakentamisen, vaikka se onkin vaatinut paljon työtä. Käynnistimme myös rohkeasti allianssimallilla TOASin historian suurimman hankkeen kehitysvaiheen, vaikka alkua pidettiin vaivalloisena. Olemme paiskineet vuoden aikana paljon hommia – tutkineet, linjanneet ja luoneet uutta, jotta olemme varmoja ratkaisuissamme. Tätä on motivoivaa tehdä yhdessä.

Perustehtävämme on edelleen opiskelijan arjen tukeminen. Meille on tärkeää, että asukkaamme saavat erinomaista palvelua. Tämän takia kokeilemme sinnikkäästi uutta. Parhaat rohkeista kokeiluistamme päätyvät hyviksi käytännöiksi ja osaksi arkea. Esimerkkinä olkoon vaikkapa vakuudettomat asuntokohteemme, joita kokeilimme vuonna 2019. Nyt vakuudettomuus on pysyvä osa toimintaamme, jolla autamme opiskelijoita elämässä eteenpäin.

”Olemme paiskineet vuoden aikana paljon hommia – tutkineet, linjanneet ja luoneet uutta, jotta olemme varmoja ratkaisuissamme.”

Hallituksen puheenjohtaja Kati Rajala ja toimitusjohtaja Kirsi Koski.

Avainluvut 2019

Tase

307.9 milj. €

Kiinteistöjen tuotot

42.4 milj. €

Omavaraisuusaste

22.9 %

Käyttöaste

97.2 %

Asuntopaikat

9829 kpl

Keskineliövuokra

11.97

TOAS on opiskelijoita varten

Tampere on Suomen vetovoimaisin opiskelijakaupunki ja opiskelijat ovat tulevaisuutemme. Kohtuuhintainen ja tasokas asuminen hyvällä sijainnilla mahdollistaa tämän kasvun myös jatkossa. Haluamme tarjota opiskelijoiden toiveita vastaavia asuntoja – koteja, joissa on hyvä asua ja elää. Siksi heidän tarpeidensa tunnistaminen on meille erityisen tärkeää. Haluamme helpottaa opiskelijan arkea ja tarjota edellytykset täysipainoiseen opiskelijaelämään. Tiedämme onnistuneemme, kun opiskelija on tyytyväinen asumiseensa ja hän voi rauhassa keskittyä opiskeluihinsa.

Lue lisää

Opiskelijoiden osallisuus toimintaamme varmistaa onnistumisen

Haluamme olla myös jatkossa Suomen vetovoimaisimman opiskelijakaupungin rakentaja ja opiskelija-asumisen kehittäjä, joka tarjoaa kohtuuhintaista opiskelija-asumista. Näkemys opiskelijoiden asumiseen liittyvistä toiveista ei kuitenkaan synny tyhjiössä.

Teemmekin opiskelijoiden kanssa jatkuvaa yhteistyötä, jota pyrimme myös syventämään. Vuonna 2019 huomioimme opiskelijoiden näkemyksiä ja mielipiteitä esimerkiksi brändi-identiteettimme uudistustyössä. Saatu palaute olikin silmiä avaavaa: saimme yllättäviäkin näkökulmia ja mielipiteitä. Tuloksena ilmeestämme ja viesteistämme tuli paremmin asukkaitamme puhuttelevia.

Teimme koko vuoden aktiivista yhteistyötä asukastoimikuntien kanssa, muun muassa toteuttamalla vedensäästökampanja yhdessä. Vettä kului kaikkiaan 2 % edellisvuotta vähemmän ja vesilaskuissa säästetyt eurot jaettiin asukastoimikuntien käyttöön. Tänä vuonna keskitymme yhdessä kierrätyksen tehostamiseen.

Yliopistoyhteistyö on ollut vuoden 2019 aikana vilkkaampaa kuin aiemmin. Hankkeissamme on hyödynnetty lopputöitä ja muun muassa Tampereen yliopiston kanssa toteutimme arkkitehtiopiskelijoille suunnatun puurakentamisen arkkitehtuurikilpailun. Jatkamme suunnittelua voittajatyön pohjalta Tampereen Hervantajärven alueella. Uusien asuntokohteidemme suunnittelu on jatkossa opiskelijoita osallistavampaa. Tarvitsemme heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään opiskelija-asumisesta, jotta voimme jatkaa määrätietoista kehittämistyötä. Kaikkiaan kolmen kohteemme kaavat nytkähtivät kaavoituksessa eteenpäin vuoden 2019 aikana.

”Näkemys opiskelijoiden asumiseen liittyvistä toiveista ei synny tyhjiössä.”

Tampereen vetovoima ja asuntohakemusten vyöry kirittivät ennätyskorkeaan käyttöasteeseen

Tampereella opiskelevista korkeakouluopiskelijoita 25 % asuu kohteissamme. Käyttöasteemme oli vuonna 2019 korkea, 97,2 %. Asuntohakemuksia saapui vuoden aikana yli 9000, erityisen suuren mielenkiinnon kohteena oli uudisrakennus Hennansampo.

Lue lisää