Vuonna 2018 helpotimme opiskelijan arkea uusilla kokeiluilla ja palveluiden digitalisoinnillaTOASin vuotta värittivät ketterät, asiakaspalvelua parantavat kokeilut sekä palveluiden sähköistys, johon osallistettiin myös asukkaita. Sähköautot, vakuudeton vuokrasopimus sekä omaTOAS, sähköinen asiointipalvelu, olivat taloudellisesti vakaan vuotemme huippuonnistumisia.

Toimitusjohtajan katsaus

Menestykseen tarvitaan hyvä talous, osaava henkilöstö, onnistunut arki, uudet avaukset, rohkeat kokeilut ja avoin keskustelu niin talon sisällä kuin ulospäin. Kaikki nämä mahtuivat TOASin vuoteen 2018. Hyvä talous mahdollisti jo toisena vuonna peräkkäin toimintamme ilman vuokrien korotuksia. Neliövuokrissa pääsimme jopa 19 % keskimääräisiä markkinaehtoisia vuokria alemmas. TOAS-kodit olivat syksyn alussa täynnä ja koko vuoden tyhjäkäyttö oli vain kolmisen prosenttia. Vaihtuvuuskin oli edellisvuotta vähäisempää.

Uudet toimintatavat ja oivallukset saadaan käyttöön parhaiten kokeilujen kautta. Käynnistimme useita suunnitelmallisia kokeiluja, joista haluan mainita vakuudettomat asuntokohteemme ja sähköautot opiskelijoiden käyttöön. Näissä molemmissa lähdimme siitä, ettemme rakenna raskaita prosesseja, vaan luotamme opiskelijaan ja otamme palvelut mahdollisimman sujuvasti käyttöön. Onnistuimme. Positiivinen palaute on yllättänyt ja mikä hienointa, se on näkynyt arjen toiminnassa; kolmesta sähköautosta on riittänyt ajoaikaa jo yli 500 opiskelijalle.

Tampereella elettiin vauhdikasta rakentamisen vuotta, mutta säätiö pääsi aloittamaan vain yhden uudiskohteen rakentamisen. Monta hanketta sen sijaan on tulossa, kunhan kaavaprosessit saadaan läpikäytyä. Kestävän kasvun tavoitteisiimme liittyy vastuullinen rakentaminen. Sen eteen teimme paljon työtä, joka toivottavasti konkretisoituu tulevien vuosien kaupunkikuvaan sopivina energiatehokkaina ja laadukkaina opiskelija-asuntokohteina. Panostamme siihen, että talot ja asunnot kestävät sekä aikaa että käyttöä.

Innovatiivisen yhteistyön, hyvien verkostojen ja kumppaneiden kanssa on hieno jatkaa kohti konkreettisia toimenpiteitä, erityisesti nyt, kun 60. toimintavuotemme on täyttymässä. Ajassa pysyminen, opiskelijoiden tarpeiden kuuleminen sekä ennakoiva asenne tulevaisuuteen pitävät arkemme valoisana. Joka päivä saamme rakentaa tamperelaista tulevaisuutta, joka on toivottavasti opiskelijaelämän parasta aikaa.

”Vastuullisen rakentamisen eteen teimme paljon työtä, joka toivottavasti konkretisoituu tulevien vuosien kaupunkikuvaan sopivina energiatehokkaina ja laadukkaina opiskelija-asuntokohteina.”

Avainluvut 2018

Tase

310.7 milj. €

Kiinteistöjen tuotot

47.0 milj. €

Omavaraisuusaste

21.3 %

Käyttöaste

97.1 %

Asuntopaikat

9923 kpl

Keskineliövuokra

11.97

TOAS on opiskelijoita varten

Tampere on Suomen vetovoimaisin opiskelijakaupunki ja opiskelijat ovat tulevaisuutemme. Kohtuuhintainen ja tasokas asuminen hyvällä sijainnilla mahdollistaa tämän kasvun myös jatkossa. Haluamme tarjota opiskelijoiden toiveita vastaavia asuntoja – koteja, joissa on hyvä asua ja elää. Siksi heidän tarpeidensa tunnistaminen on meille erityisen tärkeää. Haluamme helpottaa opiskelijan arkea ja olla täysipainoisen opiskelijaelämän mahdollistaja. Tiedämme onnistuneemme, kun opiskelija jää valmistuttuaan Tampereelle tekemään töitä ja rakentamaan tulevaisuuttaan.

Lue lisää

Aktiivinen yhteistyö opiskelijan parhaaksi

Asiakaskuntaamme vaihtuu vuosittain, jokaisella sukupolvella on erilaisia näkemyksiä ja tapoja toimia. Siksi jatkuva kehittäminen yhdessä asukkaidemme kanssa on meille erityisen tärkeää. Olemme opiskelijoita varten ja arvostamme heidän mielipiteitään. Teemme aktiivista, sitoutunutta yhteistyötä asukastoimikuntien kanssa. Tätä kautta saamme asukkaiden ajatukset ja kehitysideat välittymään parhaiten toimintaamme. Yhteisissä kokouksissamme käymme vuoropuhelua kiinteistöihin ja palveluihin liittyen.

Konkreettisena esimerkkinä vuonna 2018 tehdystä yhteistyöstä opiskelijoiden kanssa voi mainita esimerkiksi kierrätysmahdollisuuksien lisäämisen asuntokohteissamme.  Saimme asukkailtamme vuoden aikana toiveita lasi-, metalli- ja muovin kierrätyksen lisäämiseen. Lasin ja metallin keräyspisteet onkin lisätty vuoden aikana kaikkiin asuntokohteisiimme. Muovinkeräysmahdollisuuksia on selvitetty ja keräys käynnistyy vuoden 2019 aikana osassa kohteistamme.

Tulevissa rakennushankkeissamme osallistava kehittäminen ja suunnittelu tulee olemaan luontainen osa suunnitteluprojektiamme.

Vuoden aikana toteutimme myös TOASin verkkosivujen uudistusprojektin, joka tehtiin yhdessä asukkaiden kanssa.

TOASin asiakkaille ja kumppaneille suunnattua Särkkäpäivää vietimme elokuussa 2018 kolmatta kertaa. Osallistujia oli kaikkiaan noin 4500 henkeä. Tapahtuman yhtenä teemana on vuosittain ollut osallistaminen, eli tapahtumassa kuuntelemme ja keräämme asiakkaiden mielipiteitä ja toiveita. Vuonna 2019 panostamme Synttärisärkän järjestelyihin tavallistakin enemmän TOASin täyttäessä 60 vuotta.

Korkea käyttöaste ja uudenlaisten rakennustapojen kehittäminen siivittivät vuotta 2018

Olemme opiskelijoiden keskuudessa tunnettu ja vastuullinen toimija. Vuoden 2018 aikana pyrimme tavoitteellisella markkinoinnilla ja viestinnällä vahvistamaan tunnettuuttamme kehittämishaluisena ja aktiivisena yhteistyökumppanina. Saamamme medianäkyvyys lisäsi merkittävästi niin opiskelijoiden kuin muidenkin sidosryhmien kiinnostusta TOASia kohtaan.

Lue lisää