YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutuminenVastuullisuusraportti 2024

TOAS edistää YK:n kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutumista monin tavoin. YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 ja sen 17 tavoitetta tähtäävät kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti ajatus planeetan rajoista: ihmisten ja yritysten toiminta on sopeutettava maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn.

TOAS on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tärkeimmiksi osa-alueiksi on valittu edullinen ja puhdas energia (ohjelman 7. tavoite), kestävät kaupungit ja yhteisöt (11.), vastuullinen kuluttaminen (12.), ilmastoteot (13.) sekä yhteistyö ja kumppanuus (17.).

Valittuja tavoitteita edistetään päivittäisten toimintojen ja valintojen kautta. Kaikki valitut tavoitteet toteutuvat jo TOASin toiminnassa, mutta niitä hiotaan paremmaksi koko ajan. Olemme koonneet asukkaidemme hyödynnettäväksi Kestävän asumisen oppaan, jossa ohjeistetaan monipuolisesti erilaisiin arjen ympäristötekoihin matalalla kynnyksellä. Oppaasta saa vinkkejä ja tietoa energian- ja vedensäästöstä, jätteiden lajittelusta, kestävästä kuluttamisesta, yhteisöllisyydestä ja yleisesti asumisesta ja kodin siivoamisesta.

Ohjeistamalla ja kannustamalla suurta asukasmassaa ekologisempiin ja ympäristöystävällisempiin tekoihin onnistumme paremmin kestävän kehityksen tavoitteissa.

TOASin valitsemat painopistealueet (5 kpl) kestävän kehityksen tavoitteista:

1. Edullista ja puhdasta energiaa

Kaikki ostamamme ja käyttämämme energia on 100-prosenttisesti uusiutuvista energialähteistä tuotettua. Kaikki TOASin 10 000 asukasta siis käyttävät ympäristöystävällistä sähköä! Tarkastelemme ja seuraamme energiankäyttöä sekä TOASin toimistolla että talokohteissa säännöllisesti.

2. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Kestävän kaupungin ja yhteisöjen tavoitteet toteutuvat jo strategiamme kautta: tarjoamme kohtuuhintaista ja luotettavaa asumista lähtökohtaisesti kaikille Tampereen opiskelijoille. Asuntomme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien äärellä ja oppilaitoksiin nähden keskeisillä sijainneilla.

Joukkoliikenteen hyödyntäminen on tehty helpoksi ja vaivattomaksi kaikille asukkaillemme. Kaikki TOASin talokohteet ovat tehokkaan joukkoliikenteen varrella ja noin 80 prosenttia vieläpä raitiotien läheisyydessä.

3. Vastuullista kuluttamista

Vastuullinen kuluttaminen toteutuu TOASin tekemissä hankinnoissa niin toimistotilojen kuin talokohteiden jätehuollon osalta. Tarjoamme jokaisessa kohteessamme laajan mahdollisuuden jätteiden lajitteluun, ja esimerkiksi muovinkeräys otettiin käyttöön kaikissa kohteissa jo vuonna 2020. Säännöllinen ohjeistaminen kierrätys- ja lajitteluasioissa on sisällytetty osaksi viestintää, jotta myös asukkaat osaavat hyödyntää TOASin tarjoamia mahdollisuuksia. Jätteiden kokonaismäärän vähentämisessä olemme viime vuosina onnistuneet hyvin.

Vuonna 2023 asukkaita kannustettiin energiansäästöön ja vastuulliseen asumiseen kuukausittaisilla asumisvinkeillä. Lisäksi heitä osallistetaan erilaisiin valtakunnallisiin/paikallisiin kampanjoihin.

TOASin toimisto on saanut WWF:n Green Office -sertifikaatin, joka edellyttää tietynlaisia toimia ympäristön hyväksi sekä kestävän kulutuksen periaatteiden hyödyntämistä kaikessa toiminnassa. Green Officen myötä esimerkiksi paperinkulutusta on vähennetty selkeästi, ja uusien hankintojen tarpeellisuutta harkitaan ja materiaaleihin kiinnitetään huomiota. Toimiston tarjoilut tilataan pääsääntöisesti kasvispainotteisina ja paikallisia toimijoita ja tuoreita raaka-aineita suositaan niin paljon kuin mahdollista. Green Office ohjaa vahvasti siihen, että henkilöstöä ja asukkaita ohjeistetaan säännöllisesti kohti kestävämpiä kulutusvalintoja.
 

 

4. Ilmastotekoja

Kaikki TOASin vastuullisuusteot ovat itsessään ilmastotekoja ja kaikki ekologisuuteen tähtäävä toimintamme tukee tätä tavoitetta. Esimerkiksi talokohteiden energiaremontit, lämmön talteenottojärjestelmät, energiajohtamisen malli ja sen tavoitteet ovat kaikki konkreettisia ilmastotekoja, joita tehdään, parannetaan ja kehitetään jatkuvasti.

TOAS on rakennuttanut kaksi puukerrostalokohdetta, Kaupissa sijaitseva TOAS Kauppi ja Hervannan TOAS Lumipuu. Vuoden 2023 aikana TOAS Hippokselle toteutusvaiheessa oli neljä puurunkoista taloa, joille saimme niin sanottua vihreää lainaa.

Runkoratkaisut toteutetaan mahdollisimman vähähiilisinä

Suuri ilmastoteko on myös se, että kaikki uudiskohteet on päätetty tehdä A-energialuokkaan ja niissä huomioidaan RTS-luokitus. Lisäksi runkoratkaisut toteutetaan aina mahdollisimman vähähiilisinä TOASin hallituksen linjauksen mukaisesti.
 

 

5. Yhteistyö ja kumppanuus

Toimintamme edellytyksenä on aktiivinen yhteistyö taustayhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Olemme mukana Tampereen kaupungin Hiilineutraali Tampere 2030 -hankkeessa, jonka tavoitteena on, että Tampereen kaupunki on nimensä mukaisesti hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen vaatii erityisesti rakentamisen, asumisen, liikkumisen, energiankäytön ja kulutuksen ilmastopäästöjen vähentämistä – ja me olemme sitoutuneet tekemään oman osamme näissä asioissa kaikessa toiminnassamme.

Tärkeitä sidosryhmiämme ovat Tampereen yliopistoyhteisö ja muut oppilaitokset sekä opiskelijajärjestöt, joiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä ja kehitämme toimintaamme opiskelijoiden näkökulmasta parhaaseen mahdolliseen suuntaan. Opiskelijoiden ja oppilaitosten mukaan ottaminen esimerkiksi uusia rakennushankkeita suunnitellessa on ensiarvoisen tärkeää, jotta tulevaisuuden opiskelija-asuminen voi vastata mahdollisimman hyvin nykypäivän opiskelijan tarpeita. Mainio esimerkki opiskelijayhteistyöstä on Lumipuu-kohde, joka oli opiskelijoiden arkkitehtikilpailun kohteena. Kohde on myös rakennettu voittajatyön pohjalta.

Syksyllä 2023 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta luovutti TOASille standaarin hyvästä työstä opiskelija-asumisen parantamiseksi ja määritteli toimintamme kestävän rakentamisen edelläkävijyydeksi.

Teemme yhteistyötä vain sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka ovat taloudellisesti ja muutenkin toiminnaltaan kaikin puolin luotettavia. Tilaajavastuulakia noudattaen seuraamme jatkuvasti sitä, että kumppaneidemme toiminta täyttää lain asettamat kriteerit.