Valintakriteerit

TOASin asunnot on tarkoitettu Tampereen seudulla, peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville. Opiskelun tulee olla päätoimista ja tutkintoon johtavaa. Myös valmentava koulutus ja aikuiskoulutus tietyin ehdoin oikeuttavat TOASin asuntoihin. Mikäli olet epävarma oikeudestasi hakea TOASin asuntoja, ota yhteyttä TOASin toimistoon.

Sijoittuminen asuntojonossa

Hakemukset tallentuvat järjestelmään saapumisjärjestyksessä hakemuksen jättöpäivämäärän mukaan. Vanhimmat hakemukset ovat jonon kärjessä. Jonon etenemistä on vaikeaa ennakoida, sillä jono etenee sitä mukaa, kun asuntoja vapautuu. Lasten kanssa hakevat sijoittuvat perheasuntojonossa aina lapsettomien hakijoiden edelle, joten lapsiperheet saavat asunnon yleensä hyvin nopeasti.

Jatko-opiskelijat ja post doctoral -opiskelijat voivat hakea TOASin asuntoja, mutta he eivät ole ensisijaisia hakijoita suosituimpiin asuntotyyppeihin ja kohteisiin (esim. yksiöihin). Hakijan tulee esittää todistus opinnoistaan sekä tuloistaan. Mikäli hakijalla on korkeat ja säännölliset tulot, hakija ei ole ensisijainen edullisimpiin ja suosituimpiin kohteisiin.

TOAS tarkistaa hakijoiden luottotiedot. Merkinnät luottotiedoissa saattavat vaikuttaa asunnonsaantiin. Merkinnät eivät automaattisesti estä asunnon saamista, vaan jokainen tapaus harkitaan erikseen. Mikäli merkinnät ovat suuria, tuoreita ja/tai ne liittyvät vuokranmaksuun, asuntotarjous saatetaan joutua eväämään.