Sääntömme ovat asukkaan parhaaksiJärjestyssäännöt on laadittu, jotta asuminen olisi sujuvaa, turvallista ja kaikille tasapuolista. Alta löydät myös ohjeet häiriötilanteisiin.

Häiriötilanteessa

 • Selvitä ensimmäiseksi, missä asunnossa mahdollinen häiriö on. Mikäli joudut tekemään kirjallisen häiriövalituksen, on valitus kohdistettava oikeaan asuntoon ja asukkaisiin.
 • Ota yhteyttä häiriön tuottajaan keskustelemalla ja kertomalla, että olet tullut tavalla tai toisella häirityksi. Nimettömät kirjeet tai hyökkäävä käytös tuottavat harvoin tulosta. Saattaa olla, että häiriön aiheuttaja ei ole ymmärtänyt aiheuttaneensa melua tai muuta järjestyssääntöjen vastaista toimintaa. Häiriön aiheuttaminen koskee koko taloa, yhteisiä tiloja ja piha-aluetta.
 • Voit myös ottaa yhteyttä asukastoimikunnan jäseniin ristiriitojen sovittelemiseksi. Asukastoimikunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät kohteen ilmoitustaululta. Vakavissa tilanteissa voit soittaa paikalle poliisit.
 • Mikäli häiriökäyttäytyminen on toistuvaa eikä keskustelu tai tekemäsi huomautus saa ongelmaa loppumaan, voit toimittaa sähköpostitse häiriöilmoituksen osoitteeseen omatoas(at)toas.fi. Voit myös ottaa yhteyttä muihin naapureihin ja pyytää heidänkin allekirjoituksensa häiriöilmoitukseen. Ilman kirjallista häiriövalitusta TOAS ei voi puuttua häiriötilanteisiin.
 • Ilmoitusta tehdessäsi varmista aina, että sen kohde on oikea. Muista myös yksilöidä valituksen aihe tarkasti.
 • Häiriöilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ja siihen pyydetään vastine häiriötä aiheuttavalta asukkaalta.
 • TOAS voi antaa häiriötä aiheuttavalle asukkaalle varoituksen vuokrasopimuksen purkamisesta. Varoituksen antamiseen on kuitenkin oltava selvä näyttö häiriön tai muun purkuperusteen olemassaolosta.

Normaalit asumisen äänet

Kiinteistöliiton mukaan normaaleina elämisen ääninä voidaan pitää muun muassa suihkussa käyntiä, vauvan itkua, lapsen leikkimistä, satunnaisia kolahduksia, siivousta ja pesukoneen käyttöä.

Pelastussuunnitelmat

TOASin kaikissa kohteissa on talokohtaiset pelastussuunnitelmat onnettomuus- ja vaaratilanteisiin. Pelastussuunnitelmissa on esimerkein ohjeistettu mahdollisia vaaratilanteita, vaikutuksia ja ehkäiseviä toimenpiteitä.

Kiinteistöjen hoito

TOAS ja kiinteistöhuolto vastaavat kiinteistöjen hoidosta, huollosta ja korjauksista sekä asunnontarkastuksista asukkaiden vaihtuessa. Asukkaan velvollisuuksiin kuuluu asunnon hyvä hoito ja vioista ilmoittaminen.

Järjestyssäännöt

 • Talossa on noudatettava hiljaisuutta 22.00-07.00 välisenä aikana.
 • Huoneistoparvekkeilla mattojen ja muiden tekstiilien tamppaaminen, kuivaaminen ja puistelu on kielletty.
 • Grillaaminen ja avotulen teko parvekkeella on kielletty, sähkögrillin käyttäminen sallittu (paitsi Espantornissa).
 • Parvekkeelta ei saa heittää alas tavaroita tai roskia.
 • Tupakointi on kielletty kaikissa TOASin kohteissa, asunnoissa, parvekkeilla, ranskalaisilla parvekkeilla ja tuuletusparvekkeilla sekä yhteistiloissa (porraskäytävät, hissit, kellari- ja kerhotilat, sauna- ja pesulatilat). 1.1.2021 alkaen parveketupakointi on kielletty kaikissa TOASin kohteissa.
 • Lemmikkieläinten tuonti soluasuntoihin ja yhteiskeittiöllisiin huoneisiin ei ole sallittua.
 • Huoneistojen ulkopuolella olevat kotieläimet on pidettävä kytkettyinä eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita.
 • Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla eivätkä eläimet saa liata yhtiön rakennusta tai kiinteistön aluetta. Kotieläimen omistajan on huolehdittava, että lemmikkieläin ei pääse likaamaan pihamaita, talojen seiniä tai pysäköityjä ajoneuvoja.
 • Villieläinten ruokinta on kielletty. Lintujen talviruokinnassa on käytettävä ruokinta-automaattia, josta ruoka ei pääse putoamaan maahan ja leviämään ympäristöön.
 • Asuntoihin ei ole lupa tehdä mitään rakenteellisia muutoksia tai maalaustöitä. Myös reikien poraaminen seiniin on kiellettyä. Asukas ei saa itse teettää asuntoon lisää avaimia tai uudelleen sarjoittaa asunnon lukkoa.
 • Polkupyöriä, lastenvaunuja, urheiluvälineitä ym. tavaroita ei saa säilyttää talon aulassa, porraskäytävissä tai muissa yleisissä tiloissa, vaan tavarat on vietävä niille tarkoitettuihin säilytystiloihin.
 • Huoneistossa tai laitteissa ilmenevistä vioista on viipymättä tehtävä vikailmoitus.
 • Ilma- ja lämpöpatteriventtiileitä ei saa itse säätää tai ilmata.
 • Vältä lämpimän veden ja lämmitysenergian tuhlaamista. Poistuessa huoneistosta tulee varmistaa, että valot on sammutettu sekä ikkunat, vesihanat ja sähkölaitteet suljettu.
 • Tuulettaessa huoneita ikkunaa ei tule pitää liian kauaa auki, vaan muutama minuutti tehokasta tuuletusta riittää.
 • Yhteisistä tiloista viimeisenä poistuvan henkilön tulee muistaa sammuttaa valot ja sulkea ovet.
 • Asukkaan tulee varmistaa, että huoneiston avain on aina mukana. Mikäli asukkaan avain katoaa, perii TOAS uuden avaimen teettämisestä erikseen säädetyn maksun.
 • Näiden sääntöjen ja ohjeiden lisäksi asukkaiden tulee noudattaa kansalaisia koskevaa järjestyslakia sekä Tampereen opiskelija-asuntosäätiön hallituksen päätöksiä.

TOASin taloissa 1.1.2021 alkaen parveketupakointi on kielletty. Kiellolla halutaan lisätä asumisviihtyvyyttä ja toisaalta kannustaa asukkaita terveelliseen elämään. Parveketupakointikielto tulee osaksi vuokrasopimuksen ehtoja 1.1.2021 alkaen. Käytännössä TOASilla yhä edelleen asuu jatkossakin asukkaita, joita tämä uusi ehto ei vuokrasopimuksen kautta sido. Kaikkien olisi kuitenkin hyvä noudattaa parveketupakointi kieltoa oman ja naapureiden asumismukavuuden takia. TOAS järjestää mahdollisuuksien mukaan talojen pihoille erillisen tupakointipaikan, missä tupakointi onnistuu mahdollisimman vähäisin haitoin naapuruston ja ympäristön osalta.

Sääntöjen rikkominen voi johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen tai korvausvastuuseen. Jokaisen asukkaan on noudatettava hyviä tapoja ja puhtautta siten, että yhteiset tilat, huoneet ja kalusteet säilyvät siisteinä ja vahingoittumattomina. Vahingon aiheuttaja on vastuussa syntyneistä vaurioista ja korjaukset tehdään aiheuttajan kustannuksella.

Asukas vastaa siitä, että myös hänen vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Soluasukkaat ovat yhteisesti vastuussa huoneiston yhteistiloista.

Soluasukkaiden kannattaa heti alussa sopia yhteiset pelisäännöt, jotta kaikki asunnon osapuolet tietävät, mitä heiltä odotetaan ja turhia konflikteja voidaan välttää. Voitte käyttää valmista pohjaa ohjaamaan yhteisten sääntöjen luomista.

Soluasumisen pelisäännöt