Vanhan Domuksen yleinen arkkitehtuurikilpailu on ratkennut

10.09.2020

Vanhan Domuksen arkkitehtuurikilpailun voittajaksi on valittu JADA Oy:n ja Lindroos Architects Oy:n ehdotus ”SIKSAK”. Kilpailussa etsittiin kulttuuriympäristöä kunnioittavaa tapaa kehittää tonttia opiskelija-asumisen tarpeisiin.

Tampereen opiskelija-asuntosäätiön (TOAS) Vanhan Domuksen tonttia koskeva arkkitehtuurikilpailu on ratkennut. Kilpailuun saapui runsas ja monipuolinen kattaus ehdotuksia suomesta ja ulkomailta. Kaikki 78 kilpailutyötä ovat olleet nähtävillä kilpailun verkkosivuilla (toas.vanhadomus.fi) kevään ja kesän. Palkinnot jaettiin 10.9. Tampere-talossa järjestetyssä tilaisuudessa, jota oli mahdollista seurata myös livenä verkossa.

Arvostelulautakunta kuvaa voittajaehdotusta hyvin persoonalliseksi tulkinnaksi Kalevan kaupunkirakenteesta. Työtä kiitettiin hienosta tasapainosta säilytetyn rakennuksen A-osan ja uuden kerrostuman välillä ja uudisrakennusten kauniista sijoittumisesta ympäristöönsä. Yhteenvetona arvostelulautakunta toteaa: ”Kokonaisuutena hyvin raikas näkemys ja tuottaisi mielenkiintoista opiskelija-asumista sekä kaupunkikerrostumaa alueelle.” TOAS toivoo voivansa luoda tontille toteutussuunnitelman kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijän kanssa.

Toiseksi kilpailussa tuli Slovenialaisen Grupo H d.o.o. -toimiston ehdotus ”Domus Aukio”, josta arvostelulautakunta totesi: ”Kilpailualue on ratkaistu hyvin oivaltavalla ja innovatiivisella tavalla kuitenkin pohjautuen ympäröivän kaupunkitilan luonteeseen. Ehdotus ottaa länsipuolisen torialueen hyvin luontevasti mukaan kokonaisuuteen ja luo uutta ja mielenkiintoista kaupunkitilaa.”

Kolmannen palkinnon sai Erik Huhtamiehen ja David Een Sturen ehdotus ”KVARTERET”, josta arvostelulautakunta totesi: ”Kokonaisuutena hyvin kaunis, ympäristöä rikastuttava työ, jossa on kyetty säilyttämään vanhan Domuksen arvokkaimmat osat.”

Kilpailuehdotusten kokonaisuutta arvostelulautakunta kuvaa monipuoliseksi ja vaihtelevaksi. Kilpailun yhtenä tavoitteena oli Domuksen kulttuuriympäristön arvon varjeleminen, mutta rakennusten säilyttäminen tai purkaminen jäi kilpailijoiden harkittavaksi. Säilyttämisen aste tyypitti ehdotuksia niin voimakkaasti, että arvostelulautakunta jakoi työt arvioinnin aikana kolmeen ryhmään: lähes täysin säilyttävät, osittain säilyttävät ja täysin purkavat. Kaikista ryhmistä löytyi ehdotuksia, jotka vastasivat hyvin kilpailun tavoitteisiin. Parhaissa töissä oli onnistuttu tuomaan esiin Domuksen kulttuurihistoriallinen merkitys joko löytämällä tasapaino vanhojen osien säilyttämisen ja omaleimaisen uuden kaupunkikerrostuman välille tai tuomalla paikkaan kokonaan uutta ja omailmeistä, tämän päivän opiskelija-asumista kuvaavaa rakentamista.

Palkintolautakunnan jäsenet

Kilpailun järjestäjän nimeäminä:

Kati Rajala                          TOASin hallituksen puheenjohtaja

Kirsi Koski                          TOASin toimitusjohtaja

Ilmari Lahdelma                Professori (TY), Arkkitehti SAFA

Tampereen kaupungin nimeämänä:

Katarina Surakka               Projektiarkkitehti, asemakaavoitus, Tampereen kaupunki

Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä:

Kirsti Sivén                         Arkkitehti SAFA

Jari Lonka                           Arkkitehti SAFA

 

TOAS Vanha Domus -yleisen suunnittelukilpailun palkitut, lunastetut ja kunniamaininnan saaneet ehdotukset:

  1. palkinto (40 000 euroa): SIKSAK

JADA Oy
Jussi Vuori, arkkitehti SAFA
Lindroos Architects Oy
Osma Lindroos, arkkitehti SAFA

  1. palkinto (25 000 euroa): Domus aukio

Grupo H d.o.o.
Srdan Nad

  1. palkinto (15 000 euroa): KVARTERET

Erik Huhtamies
David Een Sture

lunastus (10 000 euroa): AVANT KALEVA

Rasmus Bollström
Lilja Kunnas
Andrei Poutanen
Emma Torkkel

lunastus (10 000 euroa): Domus Plus

Muuan Oy
Tiina Antinoja
Oskari Lumikari
Olli Metso
Aleksi Rastas
Tuulikki Tanska

kunniamaininta: Exedra

Pekka Ojalammi, arkkitehti SAFA

kunniamaininta: SITSIT

Ilkka Svärd
Avustaja: Pia Sopanen

 

Arvostelupöytäkirja:
https://toas.vanhadomus.fi/arvostelupoytakirja/

Lehdistökuvat:
https://toas.vanhadomus.fi/

Lisätietoja:
TOAS, Kirsi Koski p. 050 3302103.

Jada Oy, Jussi Vuori p. 050 3447026.