Tiedoksi: lataat akkusi uusiutuvalla sähköllä

23.2.2017

Käytämme kaikissa TOASin kohteissa Tampereen Sähkölaitoksen toimittamaa sähköä, joka on tuotettu 100% uusiutuvilla energialähteillä: metsähakkeella ja muulla puuaineksella sekä vesivoimalla.

Vesivoima tuotetaan pohjoismaisissa vesivoimalaitoksissa. Puuaineksella sähköä tuotetaan paikallisesti Naistenlahden voimalaitoksessa sekä muissa biovoimalaitoksissa Pohjoismaissa. Metsähakkeen käyttö tukee Pirkanmaan työllisyyttä ja elinkeinoja, sillä hakkeen käyttö Tampereen Sähkölaitoksen voimalaitoksissa työllistää satoja henkilöitä puun hankintaketjussa.