Taas ollaan opiskelijan asialla: ei vuokrankorotuksia vuodelle 2019!

7.11.2018

Kolmas vuosi ilman vuokrankorotusta

Vuosi 2019 on jo kolmas peräkkäinen vuosi ilman vuokrankorotuksia. Tämän mahdollistaa hyvä käyttöaste ja korkomarkkinoiden alhainen taso, mutta myös TOASin pitkäjänteinen talouden suunnittelu. TOASin ydintoimintaa on rakennuttaa tai hankkia ja ylläpitää laatutasoltaan tarkoituksenmukaisia ja hintatasoltaan kohtuullisia kiinteistöjä ja asuntoja tarpeellisine lisätiloineen. Nollakorotuksilla vastataan Tampereellakin koventuvaan vuokra-asuntotoimijoiden kilpailuun, mutta yhtä tärkeää on tarjota mahdollisimman laaja skaala erilaisia asumisen vaihtoehtoja. Halvimmat kerroskeittiölliset pienyksiöt maksavat vain 125 e/kk, kun taas toisesta päästä löytyy 530 e/kk maksava keskustayksiö. Lisäksi tarjolla on kohteita, joista asunto on mahdollista vuokrata ilman vakuutta.

Vapaille markkinoille vertailukelpoinen keskineliövuokra TOASilla on vuoden 2019 alussa 11,7 e/m2/kk ja vuokrien vaihteluväli taloittain on 8,4–18,3. Tampereen vapaisiin markkinoihin verrattuna TOASin vuokrat ovat Tilastokeskuksen vuoden 2017 tilastojen perusteella n. 17 % edullisempia. TOASin strategian mukainen tavoite on olla 20 % alle markkinavuokrien ja tällä kolmannella peräkkäisellä nollakorotusvuodella siirrytäänkin kohti tuota tavoitetta.

Kiinteistöjen hoitokuluissa on odotettavissa isompia nousuja sähkössä ja kiinteistöverossa ja kylmään talveen joudutaan aina ennakkoon varautumaan. Vajaa puolet TOASin kuluista tulee rahoituskuluista eli lainojen lyhennyksistä ja koroista. Uusien talojen rakentaminen on näkynyt TOASin lainamäärien merkittävänä kasvuna viime vuosien aikana. Tällä toiminnalla paitsi huolehditaan siitä, että Tampereen ja Tampereen ympäristökuntien alueella toimivien korkeakoulujen, opistojen ja oppilaitosten opiskelijoilla ja opintojaan jatkavilla on mahdollisuus opiskelija-asuntoon, myös tavoitellaan lyhyempiä jonotusaikoja. Nykyisin moni pääseekin yksiöön jo puolen vuoden odotusajalla.

Pääluvut budjetista 2019:

Tuotot 42 miljoonaa euroa (- 3 % verrattuna vertailukelpoiseen ennusteeseen vuodelle 2018, kaksi kohdetta on poistunut vuokrauksesta)

• Hoitokulut 22 Me, + 6%

• Rahoituskulut 16 Me, – 3%

• Ylijäämä 3,9 Me (investointeihin)