Poikkeuksellisen vuoden positiivisempi päätös – ei vuokrankorotuksia ensi vuodelle

27.10.2020

Korona on tuonut kuluvana vuonna erilaisia haasteita niin opiskelijoiden kuin meidän toimiston väen arkeen. Tämän lisäksi korona on vaikuttanut TOASin talouteen, kun muun muassa vuokratulot ovat vähentyneet ja uudenlaisia menoeriäkin on syntynyt. Pitkäjänteinen toimintatapamme on kuitenkin auttanut meitä varautumaan tällaisiin muutostilanteisiin, jopa koronan kaltaisiin kriisitilanteisiin.

Perustehtävämme on edelleen opiskelijaelämän helpottaminen, myös näissä haastavissa hetkissä. Siksi haluamme osaltamme olla mukana auttamassa sinua siinä, missä voimme. Olemme päättäneet, että emme korota vuokriamme ensi vuonna. Toivomme, että tämä osaltaan auttaa sinua arjessasi ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Käyttöaste tulee laskemaan tälle vuodelle sunnitellusta 96,5 %:sta 93,5 %:iin. Suurin tähän vaikuttava tekijä on se, että vaihto-opiskelijoita ei tullut asumaan TOASille normaalia määrää syksyllä 2020. Tämä näkyy yli miljoonan euron tulojen vähenemisenä TOASilta. Tässä tilanteessa tulee arvoon TOASin pitkäjänteinen talouden hallinta. Yhden vuoden ongelmat eivät heijastu TOASin ydintoimintaan eli laatutasoltaan tarkoituksenmukaisten ja hintatasoltaan kohtuullisten kiinteistöjen ja asuntojen rakennuttamiseen ja ylläpitämiseen. Vuoden 2021 talousarviossa käyttöasteen ennustetaan nousevan hieman ja olevan 95 %. TOASin normaalitaso on 97 %.

Nollakorotuksilla vastataan myös vuokra-asuntotoimijoiden kilpailuun, mutta yhtä tärkeää on tarjota mahdollisimman laaja skaala erilaisia asumisen vaihtoehtoja. Halvimmat kerroskeittiölliset pienyksiöt maksavat vain 125 e/kk, kun taas toisesta päästä löytyy 550 e/kk maksava keskustayksiö. Lisäksi tarjolla on kohteita, joista asunto on mahdollista vuokrata ilman vakuutta.

Vapaille markkinoille vertailukelpoinen keskineliövuokra TOASilla on vuoden 2019 lopussa 12,1 e/m2/kk ja vuokrien vaihteluväli taloittain on 8,4–18,3. Tampereen vapaisiin markkinoihin verrattuna TOASin vuokrat ovat Tilastokeskuksen vuoden 2019 tilastojen perusteella n. 23 % edullisempia. TOASin strategian mukainen tavoite on olla 20 % alle markkinavuokrien.

Kiinteistöjen hoitokuluissa ei ole odotettavissa isompia nousuja, mutta kylmään talveen joudutaan aina ennakkoon varautumaan. Vajaa puolet TOASin kuluista tulee rahoituskuluista eli lainojen lyhennyksistä ja koroista. Uusien talojen rakentaminen on näkynyt TOASin lainamäärien merkittävänä kasvuna viime vuosien aikana, mutta korkotason ollessa matala, ei lainan hoitokulut ole nousseet. Uusilla investoinneilla huolehditaan siitä, että tamperelaisten opiskelijoiden asumistaso paranee.

Pääluvut budjetista 2021:

  • Tuotot 41 miljoonaa euroa
  • Hoitokulut 22 Me
  • Rahoituskulut 16 Me
  • Ylijäämä 2,9 Me (investointeihin)