Lisää vakuudettomia kohteita tulossa

27.11.2019

TOAS on kokeillut vakuudettomuutta osassa kohteissa. Tämä on todettu toimivaksi sekä meille että asukkaille! Vakuudettomissa kohteissa asukkaan ei tarvitse muuttaessaan maksaa asunnon vuokravakuutta. Jos poismuuton yhteydessä jää loppusiivous tekemättä, asunto vaatii korjausta, avaimet ovat hukkuneet tai vuokria ei olla maksettu, nämä laskutetaan asukkaalta erikseen. Jos taas asukas on huolehtinut asunnon kunnossapidosta, loppusiivouksesta ja vuokrista, velvoitteet TOASia kohtaan päättyvät asunto luovutettaessa.

Vuoden 2020 alusta muutamme Messukylän, Rautapellon, Kanjonin, Veikkolan 1 ja 2, Leenanlinnan ja Lukonlystin vakuudettomiksi kohteiksi.

Vakuudettomuus koskee näihin tehtyjä uusia sopimuksia 1.1.2020 alkaen. Nykyiset voimassa olevat vuokrasopimukset eivät muutu. Vakuudettomuudella helpotamme opiskelijan arkea, eli madallamme vuokraamisen alkukustannuksia ja kevennämme vuokrausprosessia.