Korona-aikana yhteisesti sovitut pelisäännöt korostuvat, erityisesti soluasumisessa

6.08.2020

Korontilanne Suomessa on vakaa, mutta virus ei ole kadonnut meiltä eikä maailmalta. Huolehditaan kaikki osaltamme siitä, että emme toimillamme levitä virusta. Pyritään painvastoin laittamaan viruksen leviämiselle stoppi. Parhaat neuvot korona-ajan käytäntöihin saa viranomaisilta ja niitä on syytä noudattaa. Hyviä ohjeita ja neuvoja löytyy erimerkiksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta osoitteessa https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Jokaisen asukkaamme on hyvä huomioida ohjeet omassa elämässään niin asunnossaan ja talossaan kuin missä tahansa muuallakin. Meidän kaikkien on hyvä noudattaa viranomaisten antamia yleisohjeita muun muassa hyvän käsihygienian osalta. Suositusten noudattaminen on äärimmäisen tärkeää ja meidän jokaisen omalla vastuulla. Tehdään siis kaikki osamme koronan taltuttamiseksi.

Soluasumisessa ohjeiden ja suositusten noudattamisen tärkeys korostuu. Siksi muun muassa vieraiden määrä on syytä minimoida. Yhteisöllisessä asumisessa toisen huomioon ottaminen ja yhteiset pelisäännöt ovat aina tärkeitä ja nyt korona-aikana nekin korostuvat entisestään. Joko sinun soluasunnossasi kämppikset ja solunaapurit ovat sopineet yhteiset asumisen pelisäännöt? Olemme laatineet soluasumisen pelisäännöt, jotka kannattaa käydä yhdessä läpi. Näin löytyvät ne parhaat ja toimivimmat tavat yhteiseen soluasumiseen. Ohjeet löydät osoitteesta: https://toas.fi/wp-content/uploads/2020/06/TOAS_Soluasumisen-pelisa%CC%88a%CC%88nno%CC%88t_A4-1.pdf