Tulostettavat lomakkeet

  • Asuntohakemus – Voit toimittaa asuntohakemuksen tulostettuna ja täytettynä. Huomaa kuitenkin, että nopein tapa hakea on sähköinen hakemus.
  • Vuokrasopimuksen esisopimus – Jos olet saanut asuntotarjouksen, tästä voit tulostaa esisopimuksen.
  • Avainten luovutussopimus – Avaimen luovuttaminen poismuuttavalta asukkaalta uudelle asukkaalle. Avainten luovutussopimus on toimitettava asuntotoimistoon.
  • Asunnon väliaikainen luovutus – Sopimus asunnon luovutuksesta väliaikaisesti toisen käytettäväksi. Riittää, että täytätte ja toimitatte yhden kappaleen. Asuntotoimisto toimittaa kopiot vuokralaiselle sekä väliaikaiselle asukkaalle.
  • Asumisoikeuden siirtohakemus – Hakemus asumisoikeuden siirtämiseksi joutuessasi olemaan pois opiskelupaikkakunnalta. Poissaolon on kestettävä minimissään neljä kuukautta ja liityttävä opiskeluun tai työhön.
  • Irtisanomisilmoitus – Tällä lomakkeella voit irtisanoa vuokrasopimuksesi tai autopaikkasi. Ilmoitus on toimitettava asuntotoimistoon vähintään yksi kalenterikuukausi ennen vuokrasopimuksen päättymistä.