Tulostettavat lomakkeet

  • Asuntohakemus – Voit toimittaa asuntohakemuksen tulostettuna ja täytettynä. Huomaa kuitenkin, että nopein tapa hakea on sähköinen hakemus.
  • Esisopimus – Jos olet saanut asuntotarjouksen, tästä voit tulostaa esisopimuksen.
  • Avaintenluovutussopimus – Avaimen luovuttaminen pois muuttavalta asukkaalta uudelle asukkaalle. Avaintenluovutussopimus on toimitettava asuntotoimistoon.
  • Asunnon väliaikainen luovutus – Sopimus asunnon luovutuksesta väliaikaisesti toisen käytettäväksi. Riittää, että täytätte ja toimitatte yhden kappaleen. Asuntotoimisto toimittaa kopiot vuokralaiselle sekä väliaikaiselle asukkaalle.
  • Asumisoikeuden siirto – Hakemus asumisoikeuden siirtämiseksi joutuessasi olemaan pois opiskelupaikkakunnalta. Poissaolon on kestettävä minimissään neljä kuukautta ja liityttävä opiskeluun tai työhön.
  • Irtisanomisilmoitus – Tällä lomakkeella voit irtisanoa vuokrasopimuksesi tai autopaikkasi. Ilmoitus on toimitettava asuntotoimistoon vähintään yksi kalenterikuukausi ennen vuokrasopimuksen päättymistä.
  • Alivuokrasopimuksen esimerkkipohja – Alivuokrasopimusta tarvitset mikäli haluat luovuttaa osan huoneistoa (yhden huoneen) toisen käyttöön vastiketta vastaan.
  • Valtakirjamalli – Jos et itse pysty vastaanottamaan asuntoa, avaimia tai muuten hoitamaan asuntoasioitasi kanssamme ja olet täysi-ikäinen, voit antaa toiselle henkilölle oikeuden hoitaa asioitasi valtakirjalla.